Om CeFU

Print

Mette Lykke Nielsen

Mette Lykke NielsenMette Lykke Nielsen, Lektor Ph.d.

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 4911
Mail: mln@ikl.aau.dk

Uddannelse:
2008: Ph.d. ved Forskerskolen for Livslang læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet og Center for Ligestillingsforskning.

Titel på Ph.d. afhandling: Far, mor og ingeniør - tilblivelser af hverdagsliv mellem arbejds- og familieliv.

2001: Kandidat i Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 

Forskningsfelt:
Globale arbejdsmarkedsforandringer og nye arbejdsformer bliver ofte først synlige blandt unge. Fremvæksten af nye arbejdsformer blandt unge skal bl.a. findes i den digitale revolution og i væksten af nye markeder, og anderledes produktionsformer. Jeg har i en årrække forsket i krydsfeltet mellem ungdomsforskning og arbejdslivsforskning. Jeg undersøger, hvad der særligt kendetegner unges arbejdsliv, både på nye digitale arbejdsmarkeder, og på det traditionelle arbejdsmarked.

Ligesom i resten af Europa er deltidsansættelser og forskellige former for midlertidige ansættelser i vækst i Danmark, og de er især udbredt blandt unge. I nogen sammenhænge betegner vi dette ’prekarisering’. Det er noget af det jeg har haft fokus på i min forskning.

Noget af det der også kendetegner unges arbejdsliv er, at unge arbejdstagere har særlige arbejdsmiljøproblemer. Blandt andet har unge arbejdstagere ca. dobbelt så mange arbejdsrelaterede ulykker end ældre arbejdstagere. I flere af mine forskningsprojekter har undersøgt hvorfor det er sådan, og hvad der kan gøres ved det.

Desuden har jeg i en årrække beskæftiget mig med køn- og ligestillingsproblematikker.

Ansættelser:

  • 2014- Lektor, Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Ålborg Universitet, Sydhavnen.
  • 2010-2013 Post.doc., Center for Ungdomsforskning, Institut for pædagogik, DPU, Århus Universitet.
  • 2008-2010 Videnskabelig assistent, Center for Ungdomsforskning, Institut for pædagogik, DPU, Århus Universitet.
  • 2008  Ekstern lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
  • 2003-2008 Ph.d. studerende, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
  • 2001- 2003 Akademisk medarbejder, Videnscenter for Ligestilling, senere Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitet.
  • 2002 Akademisk medarbejder, Rigshospitalet, Enhed for Pædagogik, Psykologi og Socialrådgivning.
  • 2000  Projektansat ligestillingskonsulent, FIU-Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem. 

Jeg har en profil på Researchgate, hvorfra det er muligt at hente flere af mine artikler elektronisk.

Find dem her

 

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Denne rapport sammenfatter resultaterne af et tre- årige forskningsprojekt ’Sikkert Arbejde For Unge’ (SAFU). Projektet har haft til formål at etablere viden om baggrunden for unges overhyppighed af arbejdsulykker i metalindustri, på social og sundhedsområdet (SoSu) samt i detailhandlen, hvor der samlet set er mange unge ansat.

Så kører det bare

I "Så kører det bare" fokuserer vi på de virksomheder hvor de unge er ansat. Vi sætter fokus på det arbejdsmiljøarbejde, der praktiseres på 9 forskellige arbejdspladser som er rettet mod unge mellem 15 og 24 år.

Spænd hjelmen!

Rapporten bygger på interviews med og feltarbejde blandt unge fra fem forskellige brancher: detailhandlen, industrien, hotel og restaurant, plejeområdet samt bygge og anlæg.

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan oplæring og instruktion af unge i sikkerhed skal udformes, for at bidrage til at reducere risikoen for, at unge kommer til skade i arbejdet. Projektet vil yderligere undersøge, hvordan unge oplæres i sikkerhed på arbejdspladsen i de første tre måneder af deres ansættelse, og om dette læringsforløb er tilstrækkeligt i forhold til risikoforhold i deres arbejde.

Nye arbejdsformer blandt unge: Konsekvenser for unges arbejdsmiljø

I en global verden hvor begreber som ’GIG økonomi’, ‘prekært arbejde’ og ’affektivt arbejde’ er blevet vigtige, er det interessant at undersøge hvad konsekvenserne er for de unge på arbejdsmarkedet - for det er her forandringerne først mærkes. Projektets formål er således at gennemføre et fælles kvalitativt nordisk case-studie i Norden blandt unge med nye og atypiske arbejdsformer.

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt (RADAR)

Projektet fokuserer på en række nye arbejdsformer blandt unge, hvor vores forskningsmæssige viden er meget begrænset. Der er ligeledes meget sparsom viden om de arbejdsmiljøproblemer, der knytter sig til nye digitale arbejdsmarkeder, og hvordan arbejdsmiljøviden skal komme unge i denne gruppe til gavn.

Køn og læring på ungdomsuddannelserne

Projektets fokus er at afdække hvilket rolle elevernes køn har for deres læring og lyst til uddannelse. projketet udarbejde i samarbejde med Forum 100% og er anden fase i forskningsfeltet om køn og læring

Afrapportering af følgeforskningsprojektet i forbindelse med SATS-Projektet

Følgeforskning i forbindelse med SATS-projektet. Gennemført af EUC Nord, Produktionsskoler - og UU-centre i Vendsyssel.

Når fremtiden tegner sig

"Når fremtiden tegner sig" er en rapport om unge i et yderkantsområde i Danmark. Rapporten giver et indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge i et yderkantsområde.

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Uddannelse der motiverer - Forsøg på forandring på ungdomsuddannelserne

Hvordan skabes motivation på ungdomsuddannelserne? Rapporten følger over et år en række praksisnære tiltag, som tilstræber netop dette. Desuden viser rapporten hvordan køn bruges som kategori til at forstå forholdet mellem elevernes præstationer og uddannelsesmotivation.

Den gode overgang

Et forsknings- og udviklingsprojekt om unge, der flytter hjemmefra, og hvordan vi kan blive bedre til at understøtte en god overgang til voksenlivet.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV