Print

Forskningsområder

Det er afgørende for CeFU, at forskningen skal gøre en positiv forskel for de unge og for samfundet. Derfor samarbejder CeFU tæt med mange forskellige aktører og inddrager altid de unges perspektiv i forskningen.

Forskningsomraader

Unges oplevelse af deres eget liv følger ikke nødvendigvis institutionelle grænser. Ungdomslivet udspiller sig på en række arenaer og i samspillet mellem disse. CeFU har et mål om at have et 360 graders perspektiv på ungdomslivet og bedrive forskning, der rummer en dybdegående viden om de enkelte aspekter af ungdomslivet og også om sammenhængene imellem dem.  

Hvis du vil vide mere om CeFUs konkrete forskningsprojekter, kan du læse mere her. Eller du kan læse om de enkelte forskere og hvilke områder, de arbejder med her.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!