Print

Bestyrelsen

CeFU har en meget engageret bestyrelse, der er med til at sætte kursen for forskningscenteret og forskningen i ungdom. Den varetager samtidigt den løbende drift af Foreningen Center for Ungdomsforskning og mødes fire gange om året. Bestyrelsen vælges hvert år i marts ved foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen består af følgende repræsentanter:

  • Forperson: Torben Vind Rasmussen, Efterskoleforeningen
  • Næstforperson: Christine Ravn Lund, Dansk Ungdoms Fællesråd


  • Anita lindquist Henriksen, Danske HF & VUC
  • Anja Østergaard Jensen, Landsforeningen af 10. klasseskoler
  • Birgitte Salling, Ungdomscenter Horsens
  • Mads Lerche Møller, Danmarks Lærerforening
  • Christina Haahr Bach, Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen
  • Henrik Hald Krogh, Ungdomsringen
  • Laura Vilsbæk, DGI
  • Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskoleforeningen
  • Ene Wolfsberg, FGU Danmark
  • Per Bredholt Frederiksen, Børne- og Undervisningsministeriet
  • Karin Ingemann, Danmarks Idrætsforbund
  • Jesper Østrup, Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier
  • Jørgen Helbro, Odsherred Kommune
  • Kristine Andersen, Københavns Professionshøjskole
  • Kristine Wiberg Plougsgaard, KL
  • Lars Søgaard Jensen, BUPL
  • Lisbeth Trinskjær, Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)
  • Mai Møller Nielsen, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
  • Mette de Linde Farrington, HK Danmark
  • Katrine Kruse, NEXT Uddannelse København
  • Rolf Lange, Fagbevægelsens Hovedorganisation (LO)
  • Mette Lyshøj, Dansk Metal
  • Christine Ravn Lund, Dansk Ungdoms Fællesråd
  • Sigrid Juul, Friskolerne
  • Stine Wilms Høyer, Gentofte Kommune
  • Susan Mose, Danske Gymnasier
  • Torben Vind Rasmussen, Efterskoleforeningen

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!