Bliv medlem

Print

Bestyrelsen

Bestyrelse3

CeFU har en meget engageret bestyrelse, der er med til at sætte kursen for forskningscenteret og forskningen i ungdom. Den varetager samtidigt den løbende drift af Foreningen Center for Ungdomsforskning og mødes fire gange om året. Bestyrelsen vælges hvert år i marts ved foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen består af følgende repræsentanter:

  • Formand: Torben Vind Rasmussen, Efterskoleforeningen
  • Næstformand: Stefan Lezuik, Dansk Metal

  • Lars Buchholt Kristensen, Ungdomsskoleforeningen
  • Anita Lindquist, Danske HF & VUC
  • Gitte Abildlund Brorsen, Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen
  • Henning Rasmussen, Landsforeningen af 10. Klasseskoler i Danmark
  • Maja Bødtcher-Hansen, Danske Gymnasier
  • Claes Horne Kjældgaard, DGI
  • Mai Møller Nielsen, Gymnasieskolernes Lærerforening
  • Trine Thomhav, HK Danmark
  • Jesper Østrup, Danske Erhvervsskoler og -gymnasier
  • Signe Bo, Dansk Ungdoms Fællesråd
  • Ole Heinager, NEXT
  • Ellen Smidt-Nielsen, Akademiet for Talentfulde Unge Øst
  • Lars Søgaard Jensen, BUPL
  • Gunvor Krarup, Børne- og Undervisningsministeriet
  • Helle Carlsen, Danmarks Idrætsforbund
  • Bjørn Hansen, Danmarks Lærerforening
  • Morten Smistrup, Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Simon Lægsgaard, Folkehøjskolernes Forening i Danmark
  • Ene Wolfsberg, FGU Danmark
  • Kristine Wiberg Plougsgaard, KL
  • Rasmus Kjær, Københavns Professionshøjskole
  • Ditte Hvid Wiegman, Center for Unge og Midlertidige Botilbud (CUMB)
  • Birgitte Salling, Ungdomscenter Horsens

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV