Print

Bestyrelsen

Bestyrelse3

CeFU har en meget engageret bestyrelse, der er med til at sætte kursen for forskningscenteret og forskningen i ungdom. Den varetager samtidigt den løbende drift af Foreningen Center for Ungdomsforskning og mødes fire gange om året. Bestyrelsen vælges hvert år i marts ved foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen består af følgende repræsentanter:

  • Formand: Torben Vind Rasmussen, Efterskoleforeningen
  • Næstformand: Stefan Lezuik, Dansk Metal

  • Anita lindquist Henriksen, Danske HF & VUC
  • Birgitte Salling, Ungdomscenter Horsens
  • Bjørn Hansen, Danmarks LærerforeningChristoffer Schultz, Ungdomsringen
  • Claes Horne Kjældgaard, DGI
  • Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskoleforeningen
  • Ellen Smidt-Nielsen, Akademiet for Talentfulde Unge Øst
  • Ene Wolfsberg, FGU Danmark
  • Gitte Abildlund Brorsen, midlertidig repræsentant, Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen
  • Per Bredholt Frederiksen, Børne- og Undervisningsministeriet
  • Helle Carlsen, Danmarks Idrætsforbund
  • Jesper Kongsgaard, Landsforeningen af 10. klasseskoler
  • Jesper Østrup, Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier
  • Jørgen Helbro, Odsherred Kommune
  • Kristine Andersen, Københavns Professionshøjskole
  • Kristine Wiberg Plougsgaard, KL
  • Lars Søgaard Jensen, BUPL
  • Mai Møller Nielsen, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
  • Ole Heinager, NEXT Uddannelse København
  • Stefan Lezuik, Dansk Metal
  • Signe Bo, Dansk Ungdoms Fællesråd
  • Simon Lægsgaard, Folkehøjskolernes Forening i Danmark
  • Susan Mose, Danske Gymnasier
  • Thomas Felland, Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Torben Vind Rasmussen, Efterskoleforeningen
  • Trine Thomhav, HK Danmark
  • Vibeke Helms, Friskolerne

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV