Print

Foreningen Center for Ungdomsforskning

Foreningen Center for Ungdomsforskning er en del af CeFUs puls. Foreningen står bag forskningscenteret CeFU og har til formål at støtte op om, at vi i Danmark har et dagsordenssættende, samfundsrelevant og anvendelsesorienteret ungdomsforskningsmiljø.

Foreningens medlemskreds består af aktører og beslutningstagere, der står centralt i ungdomslivet, og danner ramme om et stærkt og dagsordensættende netværk inden for ungeområdet. Foreningsmedlemmerne videndeler og samarbejder om problemstillinger og spørgsmål, der er af relevans for ungdomsforskningen og har betydning for unge og ungdomslivet.

Foreningens medlemmer og bestyrelse fungerer som sparringspartnere, når centeret prioriterer sine forskningsindsatser og øvrige aktiviteter. Den brede medlemsskare i foreningen er med til at sikre, at forskningen kommer hele vejen rundt om ungdomslivet og giver indblik i ungdomslivets mange arenaer og sammenhænge som fx uddannelse, fritid, familie, arbejde, samfundsliv og det digitale liv.

Foreningsmedlemmerne består af institutioner, organisationer og virksomheder, der udgør et bredt udsnit af det danske samfund. Sammen udgør de et centralt placeret netværk på ungeområdet. Medlemmerne kommer mange forskellige steder fra, men er fælles om at beskæftige sig med unge og ungdomsliv samt en ambition om at ville gøre en positiv forskel for nutidens unge.

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2249 2826

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!