Print

Når Generation Præstation kommer på arbejdsmarkedet

 

Igennem en årrække er psykosocial mistrivsel blandt danske unge under uddannelse steget. Men stadig flere danske unge mistrives også, når de træder ud på arbejdsmarkedet.

Erhvervsaktive under 35 år rapporterer det højeste niveau af stress blandt alle erhvervsaktive. Og det ser særligt slemt ud blandt de alleryngste på 18-24 år, hvor der er en stigning i mistrivsel på alt lige fra søvnproblemer til symptomer på depression og angst.

I podcastserien ’Når Generation Præstation kommer på arbejdsmarkedet’ undersøger vi i tre programmer, hvad det er for nogle forhold, der er med til at skabe mistrivsel, når unge starter i deres første job. Ligesom vi kommer med bud på, hvordan vi fremadrettet kan skabe bæredygtige arbejdsliv for unge.

Podcasten er en del af et forskningsprojekt, der er finansieret af Velliv-foreningen og gennemført i et samarbejde mellem forskere fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet og Arbejdsmedicin i Herning. 

Podcastserien er tredje sæson i podcasten UNGDOMSFORSKNING

Lyt med her:

Listen On Apple Buzzsprout Badgejpg 

Listen On Apple Podcasts 

Google Podcast Logo  

Listen On Spotify Badge 2X

Links til de konkrete afsnit: 

Hvad er det er i unges overgang fra uddannelse til arbejdsliv, som kan være udfordrende og bidrage til mistrivsel? Hvad tager unge med sig fra ungdomskulturen og ind på arbejdspladserne, og hvilke betingelser skaber det for unge trivsel i arbejdslivet?   Programmet handler om at være ny i job, og om hvordan den arbejdskultur og det arbejdsmiljø, som unge møder på arbejdspladsen virker det ind på deres trivsel.

Vært: Professor Niels Ulrik Sørensen, Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning.

Fast deltager: Lektor Mette Lykke Nielsen, Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning. Gæst: Stressforsker og psykolog, Ph.d. Malene Friis Andersen

Hvad betyder det for unges trivsel, når den præstationskultur, som de kender fra deres uddannelse, følger med ind i arbejdslivet? Gør det dem ekstra engagerede i arbejdet, eller bliver de urolige og usikre for, om det de gør, er godt nok? Vi undersøger, hvad det betyder for de unges trivsel, at de ofte har kortvarige og midlertidige ansættelser i starten af arbejdslivet. Er den fleksibilitet og mulighed for at bevæge sig videre lige præcis det, de ønsker, eller gør det dem omvendt usikre og utrygge på deres situation? Og hvad stiller både præstationskulturen og midlertidigheden af krav til, hvordan arbejdspladserne skal håndtere de unge?  

Vært: Professor Niels Ulrik Sørensen, Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning.

Fast deltager: Lektor Mette Lykke Nielsen. Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning. Gæst: Professor Noemi Katznelson. Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning

Hvad man kan gøre for at afhjælpe mistrivslen blandt unge, der befinder sig i starten af arbejdslivet? Hvad kan arbejdsgiverne, kollegaerne, og de unge selv gøre for at skabe et arbejdsliv, hvor de trives og har det godt?  Unge der selv har oplevet mistrivsel i starten af arbejdslivet giver deres råd, og det samme gør de deltagende eksperter.

Vært: Professor Niels Ulrik Sørensen, Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning.

Fast deltager: Lektor Mette Lykke Nielsen. Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning. Gæst: Tanja Kirkegaard, adjunkt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Forsker i arbejds- og organisationspsykologi.

Kontakt forskere

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031