Om CeFU

Print

Mette Lykke Nielsen

Mette Lykke NielsenMette Lykke Nielsen, Lektor Ph.d.

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 4911
Mail: mln@learning.aau.dk

Uddannelse:
2008: Ph.d. ved Forskerskolen for Livslang læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet og Center for Ligestillingsforskning.

Titel på Ph.d. afhandling: Far, mor og ingeniør - tilblivelser af hverdagsliv mellem arbejds- og familieliv.

2001: Kandidat i Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 

Aktuelle forskningsområder:
Unges uddannelses- og arbejdsliv. Mere specifikt:

 • Unges arbejdsmiljø og arbejdsulykker
 • Køn/ kønnede subjektiveringsprocesser
 • Uddannelsesmotivation på ungdomsuddannelserne
 • Unge og 'precarious' arbejde

Ansættelser:

 • 2014- Lektor, Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Ålborg Universitet, Sydhavnen.
 • 2010-2013 Post.doc., Center for Ungdomsforskning, Institut for pædagogik, DPU, Århus Universitet.
 • 2008-2010 Videnskabelig assistent, Center for Ungdomsforskning, Institut for pædagogik, DPU, Århus Universitet.
 • 2008  Ekstern lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
 • 2003-2008 Ph.d. studerende, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
 • 2001- 2003 Akademisk medarbejder, Videnscenter for Ligestilling, senere Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitet.
 • 2002 Akademisk medarbejder, Rigshospitalet, Enhed for Pædagogik, Psykologi og Socialrådgivning.
 • 2000  Projektansat ligestillingskonsulent, FIU-Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem. 

Jeg har en profil på Researchgate, hvorfra det er muligt at hente flere af mine artikler elektronisk.

Find dem her

 

Nye arbejdsformer blandt unge: Konsekvenser for unges arbejdsmiljø

I en global verden hvor begreber som ’GIG økonomi’, ‘prekært arbejde’ og ’affektivt arbejde’ er blevet vigtige, er det interessant at undersøge hvad konsekvenserne er for de unge på arbejdsmarkedet - for det er her forandringerne først mærkes. Projektets formål er således at gennemføre et fælles kvalitativt nordisk case-studie i Norden blandt unge med nye og atypiske arbejdsformer.

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt. (RADAR)

Projektet fokuserer på en række nye arbejdsformer blandt unge, hvor vores forskningsmæssige viden er meget begrænset. Der er ligeledes meget sparsom viden om de arbejdsmiljøproblemer, der knytter sig til nye digitale arbejdsmarkeder, og hvordan arbejdsmiljøviden skal komme unge i denne gruppe til gavn.

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

SAFU - Sikkert arbejde for unge

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Denne rapport sammenfatter resultaterne af et tre- årige forskningsprojekt 'Sikkert Arbejde For Unge' (SAFU). Projektet har haft til formål at etablere viden om baggrunden for unges overhyppighed af arbejdsulykker i metalindustri, på social og sundhedsområdet (SoSu) samt i detailhandlen, hvor der samlet set er mange unge ansat.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV