Print

Mette Lykke Nielsen

Mette Lykke NielsenMette Lykke Nielsen, Lektor Ph.d.

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 4911
Mail: mln@ikl.aau.dk

Uddannelse:
2008: Ph.d. ved Forskerskolen for Livslang læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet og Center for Ligestillingsforskning.

Titel på Ph.d. afhandling: Far, mor og ingeniør - tilblivelser af hverdagsliv mellem arbejds- og familieliv.

2001: Kandidat i Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 

Forskningsfelt:
Globale arbejdsmarkedsforandringer og nye arbejdsformer bliver ofte først synlige blandt unge. Fremvæksten af nye arbejdsformer blandt unge skal bl.a. findes i den digitale revolution og i væksten af nye markeder, og anderledes produktionsformer. Jeg har i en årrække forsket i krydsfeltet mellem ungdomsforskning og arbejdslivsforskning. Jeg undersøger, hvad der særligt kendetegner unges arbejdsliv, både på nye digitale arbejdsmarkeder, og på det traditionelle arbejdsmarked.

Ligesom i resten af Europa er deltidsansættelser og forskellige former for midlertidige ansættelser i vækst i Danmark, og de er især udbredt blandt unge. I nogen sammenhænge betegner vi dette ’prekarisering’. Det er noget af det jeg har haft fokus på i min forskning.

Noget af det der også kendetegner unges arbejdsliv er, at unge arbejdstagere har særlige arbejdsmiljøproblemer. Blandt andet har unge arbejdstagere ca. dobbelt så mange arbejdsrelaterede ulykker end ældre arbejdstagere. I flere af mine forskningsprojekter har undersøgt hvorfor det er sådan, og hvad der kan gøres ved det.

Desuden har jeg i en årrække beskæftiget mig med køn- og ligestillingsproblematikker.

Ansættelser:

  • 2014- Lektor, Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Ålborg Universitet, Sydhavnen.
  • 2010-2013 Post.doc., Center for Ungdomsforskning, Institut for pædagogik, DPU, Århus Universitet.
  • 2008-2010 Videnskabelig assistent, Center for Ungdomsforskning, Institut for pædagogik, DPU, Århus Universitet.
  • 2008  Ekstern lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
  • 2003-2008 Ph.d. studerende, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
  • 2001- 2003 Akademisk medarbejder, Videnscenter for Ligestilling, senere Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitet.
  • 2002 Akademisk medarbejder, Rigshospitalet, Enhed for Pædagogik, Psykologi og Socialrådgivning.
  • 2000  Projektansat ligestillingskonsulent, FIU-Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem. 

Jeg har en profil på Researchgate, hvorfra det er muligt at hente flere af mine artikler elektronisk.

Find dem her

 

Risiko, arbejdsmiljø og negative hændelser: Unge på digitale arbejdsmarkeder (RADAR II)

Formålet med projektet er at igangsætte og evaluere tiltag til forebyggelse af negative handlinger blandt unge, der har digitalt medieret beskæftigelse, i samarbejde med relevante interessenter på det digitale arbejdsmarked. Målgruppen er 18-30-årige med arbejde der er muliggjort af digitale teknologier, og som udføres på- eller gennem digitale platforme, herunder beskæftigede på digitale arbejdsplatforme og sociale medieplatforme.

Erhvervsskoler som brobyggere til sikkert arbejde for unge lærlinge og elever

Bæredygtighed og arbejdsrelateret mistrivsel blandt eud-elever i første lærepladsforløb

Siden erhvervsskolereformen i 2015, har styrket trivsel blandt eud-elever været på den politiske dagsorden. Trivslen blandt eud-elever er generelt høj, men samtidig er frafaldet på eud langt højere end på de øvrige ungdomsuddannelser, og det er velkendt, at eud-elever, der mistrives, har større sandsynlighed for at afbryde deres uddannelse. Dette forskningsprojekt vil belyse forholdet mellem eud-elevers trivsel og bæredygtighed blandt eud-elever.

Seismograferne

Med afsæt i P3 missionens indsamling af data fra unge om, ’hvad der gør dig glad’, skal denne forskningsbaserede overbygning bringe de unges stemmer i dialog med ungdomsforskningen. Formålet er at styrke og løfte unges bud på gode ungdomsliv frem samt at udvikle et værdigt sprog om trivsel og mistrivsel, der kan være med til at udvikle bedre rammer og kulturer omkring ungdomslivet.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!