Om CeFU

Print

Mette Lykke Nielsen

Mette Lykke NielsenMette Lykke Nielsen, Lektor Ph.d.

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 4911
Mail: mln@hum.aau.dk

Uddannelse:
2008: Ph.d. ved Forskerskolen for Livslang læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet og Center for Ligestillingsforskning.

Titel på Ph.d. afhandling: Far, mor og ingeniør - tilblivelser af hverdagsliv mellem arbejds- og familieliv.

2001: Kandidat i Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 

Forskningsfelt:
Globale arbejdsmarkedsforandringer og nye arbejdsformer bliver ofte først synlige blandt unge. Fremvæksten af nye arbejdsformer blandt unge skal bl.a. findes i den digitale revolution og i væksten af nye markeder, og anderledes produktionsformer. Jeg har i en årrække forsket i krydsfeltet mellem ungdomsforskning og arbejdslivsforskning. Jeg undersøger, hvad der særligt kendetegner unges arbejdsliv, både på nye digitale arbejdsmarkeder, og på det traditionelle arbejdsmarked.

Ligesom i resten af Europa er deltidsansættelser og forskellige former for midlertidige ansættelser i vækst i Danmark, og de er især udbredt blandt unge. I nogen sammenhænge betegner vi dette ’prekarisering’. Det er noget af det jeg har haft fokus på i min forskning.

Noget af det der også kendetegner unges arbejdsliv er, at unge arbejdstagere har særlige arbejdsmiljøproblemer. Blandt andet har unge arbejdstagere ca. dobbelt så mange arbejdsrelaterede ulykker end ældre arbejdstagere. I flere af mine forskningsprojekter har undersøgt hvorfor det er sådan, og hvad der kan gøres ved det.

Desuden har jeg i en årrække beskæftiget mig med køn- og ligestillingsproblematikker.

Ansættelser:

  • 2014- Lektor, Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Ålborg Universitet, Sydhavnen.
  • 2010-2013 Post.doc., Center for Ungdomsforskning, Institut for pædagogik, DPU, Århus Universitet.
  • 2008-2010 Videnskabelig assistent, Center for Ungdomsforskning, Institut for pædagogik, DPU, Århus Universitet.
  • 2008  Ekstern lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
  • 2003-2008 Ph.d. studerende, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
  • 2001- 2003 Akademisk medarbejder, Videnscenter for Ligestilling, senere Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitet.
  • 2002 Akademisk medarbejder, Rigshospitalet, Enhed for Pædagogik, Psykologi og Socialrådgivning.
  • 2000  Projektansat ligestillingskonsulent, FIU-Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem. 

Jeg har en profil på Researchgate, hvorfra det er muligt at hente flere af mine artikler elektronisk.

Find dem her

 

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt (RADAR)

Projektet fokuserer på en række nye arbejdsformer blandt unge, hvor vores forskningsmæssige viden er meget begrænset. Der er ligeledes meget sparsom viden om de arbejdsmiljøproblemer, der knytter sig til nye digitale arbejdsmarkeder, og hvordan arbejdsmiljøviden skal komme unge i denne gruppe til gavn.

Unges mentale trivsel i første job. Betydningen af præstation, arbejdsmiljø og midlertidighed

Hvordan står det til med de unges mentale trivsel, når de efter endt uddannelse starter i deres første job? Med en bevilling fra Velliv Foreningen og i samarbejde med AAU og Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning undersøger CeFUs nye store forskningsprojekt dette. Projektet afsluttes med en podcastserie.

Den gode overgang

Et forsknings- og udviklingsprojekt om unge, der flytter hjemmefra, og hvordan vi kan blive bedre til at understøtte en god overgang til voksenlivet.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV