Print

Vision og strategi

CeFUs vision er at bedrive forskning af høj kvalitet, der gør en forskel.

CeFUs mission er: 

  • At være et dagsordenssættende forskningscenter i Danmark og internationalt for forskning i unge, ungdom og ungdomsliv. 
  • At bedrive forskning, der inddrager unges perspektiver, og som går på tværs af og i dybden med ungdomslivets forskellige arenaer – empirisk og teoretisk.
  • At bedrive tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant og kan omsættes og bruges i praksis, så det kommer unge til gavn.
  • At være et forskningscenter, der indgår i dialog og samarbejde med brugerne af ungdomsforskningen, herunder foreningen bag centeret.

Centralt for CeFUs forskning er at forstå unges liv og livsvilkår, sådan som de erfares og leves af de unge selv. Uanset hvilken del af ungdomslivet, vi retter fokus mod, afsøger vi den hovedsageligt fra de unges egne erfaringshorisonter og synsvinkler og bruger det som afsæt for vores analyser og tænkning. Ungeperspektivet rummer en iboende forpligtelse til at bedrive ungdomsforskning, som er med til at gøre en positiv forskel for unge.

I denne strategiperiode vil CeFU udvikle sin forskning, så den i endnu højere grad forener modet til at tage ansvar, sætte nye dagsordener og peger frem mod at skabe gode rammer for fremtidens ungdomsliv. 

Ambitionen er at tage et øget ansvar for, sammen med unge og aktører omkring unge, at identificere, hvad de gode ungdomsliv i fremtiden måtte være for dermed at adressere de udfordringer og muligheder, som fremtiden kommer til at byde på. Dette kræver, at vi i øget omfang bedriver en prospektiv forskning, det vi kalder ’Forskning til fremtidens ungdomsliv’, der adresserer, hvad fremtidens gode ungdomsliv kan indeholde, samt udvikler redskaber til at understøtte dette. Ambitionen med ’Forskning til fremtidens ungdomsliv’ er at skabe viden om unge og tendenser i ungdomslivet, som kan danne grund for beslutninger og udviklingsprocesser i praksis såvel som politisk på ungeområdet. 

Hvis du vil vide mere om CeFUs vision, og hvilke strategier der anvendes for at nå de forskningsmæssige målsætninger, kan du læse mere her:

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!