Om CeFU

Print

Vision og strategi

CeFUs vision er at bedrive forskning af høj kvalitet, der gør en forskel.

CeFUs mission er:

    • At være et dagsordenssættende forskningscenter for forskning i unge, ungdom og ungdomsliv både i Danmark og internationalt
    • At bedrive forskning, der inddrager unges perspektiv, og som går på tværs og i dybden af ungdomslivets forskellige aspekter – empirisk og teoretisk
    • At bedrive tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant og kan omsættes og bruges i praksis, så det kommer unge til gavn
    • At være et forskningscenter, der indgår i dialog og samarbejde med brugerne af ungdomsforskningen, herunder foreningen bag centeret

Det er afgørende for CeFU, at forskningen skal gøre en positiv forskel for de unge og for samfundet. Derfor samarbejder CeFU tæt med mange forskellige aktører og inddrager altid de unges perspektiv i forskningen. 

Forskningsomraader

Unges oplevelse af deres eget liv følger ikke nødvendigvis institutionelle grænser. Ungdomslivet udspiller sig på en række arenaer og i samspillet mellem disse. CeFU har et mål om at have et 360 graders perspektiv på ungdomslivet, og bedrive forskning, der rummer en dybdegående viden om de enkelte aspekter af ungdomslivet og også om sammenhængene imellem dem. 

Hvis du vil vide mere om CeFUs vision, og hvilke strategier der anvendes for at nå de forskningsmæssige målsætninger, kan du læse mere her:

 

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV