Print

CeFUs forskning

Vores samfund forandrer sig hele tiden. Der opstår løbende nye muligheder, men også nye udfordringer og faldgruber.  Vores liv præges af en øget kompleksitet og stadig flere krav. Det præger ikke mindst unge, som befinder sig en livsfase, hvor nærmest alt er på spil.

Mange unge griber mulighederne og trives, men samtidig fylder polarisering, udsathed og sårbarhed stadig mere i ungdomslivet. Det øger behovet for at udvikle ny viden om unge, der kan gøre os klogere på ungdomslivets brændende platforme og hjælpe os med at håndtere dem.

Forskning i unge og ungdomslivet kan tilvejebringe nye indsigter og udvikle vores forståelse af, hvordan vi skaber positive forandringer i ungdomslivet.

CeFUs forskning er kendetegnet ved at:

    • Sætte de unges perspektiv i centrum
    • Være tværfaglig og problemorienteret
    • Være dagsordensættende i en bredere offentlighed
    • Gå i dialog med brugerne af ungdomsforskningen

CeFU igangsætter og gennemfører forskningsprojekter og forskningsbaserede undersøgelser, der kommer 360 grader rundt om ungdomslivet. CeFUs forskning tager afsæt i et ungeperspektiv, der løfter unges orienteringsformer og handlemønstre frem. Forskningen publiceres på talrige måder: I formidlingsvenlige rapporter, bøger, videnskabelige tidsskrifter, pjecer, vodcast, på de sociale medier osv. Det er afgørende for CeFU, at forskningen spredes og gør en forskel for unge og aktørerne rundt om de unge. 

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2249 2826

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!