Om CeFU

Print

Mette Stigaard Stenkjær

Mette Stigaard StenkjærMette Stigaard Stenkjær, Forskningskoordinator

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 4629
Mail: mss@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Psykologi og Pædagogik og Uddannelsesstudier fra RUC.

Arbejdsområde:
Projekt- og processtyring, facilitering og teamkoordinering, strategisk analyse, netværksskabelse og igangsættelse af videnssamarbejder indenfor ungeområdet er kerneområder i mit arbejde.

Mit arbejde er centreret om den daglige ledelse og styring af såvel forskningscentrets som Foreningen CeFUs administration, drift og strategiske udvikling, ligesom jeg i samarbejde med centrets ledelse koordinerer og processtyrer interne og eksterne forsknings- og udviklingsprojekter.

Jeg er ansvarlig for kommunikation med medlemmer og bestyrelse i Foreningen Center for Ungdomsforskning og har stort fokus på at sætte forskningscenterets og foreningens netværk og viden i spil. Jeg arbejder med forskningsformidling af centerets eksterne projekter, og jeg faciliterer netværkskonferencer, arrangerer videns- og samarbejdsværksteder og afholder workshops og store konferencer.

Forskningsfelt:
Som forsker har jeg primært beskæftiget mig med problemstillinger omhandlende:

  • Støtte til udsatte og/eller sårbare unge i uddannelse
  • Unge og uddannelsesgennemførsel
  • Unge på erhvervsuddannelserne
  • Unges trivsel og mistrivsel under uddannelse

 

Kortlægning af mentorordninger på CPH West, SOSU C og TEC

Dette notat har til formål at tegne et billede af hvilke mentortiltag, der har været på tre erhvervsskoler: CPH West, SOSU C og TEC. De tre skoler deltager i projektet "Relationer der forpligter - mentorordninger på erhvervsuddannelser".

Evaluering af "Projekt Trivsel på EUD"

Projektet sætter fokus på erhvervsskolernes arbejde med at støtte og fastholde sårbare unge og unge med misbrugsproblemer i uddannelse.

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

Ungedeltagelse er over det hele. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi spot på til CeFUs novemberkonference.

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV