Print

Samarbejd med CeFU

Er der et område, hvor du savner forskningsbaseret viden om unge og ungdomsliv?

Størstedelen af forskningsprojekterne på CeFU opstår i samarbejde med organisationer, ministerier, kommuner og andre aktører, som har en interesse i viden om unge. Ofte ved de selv en masse om de unge, og den viden bruger vi som afsæt og løftestang for nye forskningsbaserede indsigter.

Vi er meget interesserede i at udvikle nye forskningsprojekter i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Det er en del af CeFUs forskningsprofil at indgå i nære samarbejdsrelationer om at skabe ny viden om unge – viden som kaster nyt lys på debatter og politiske indsatser, som forandrer indgroede forståelser og myter, og som løfter kendte ungdomsrelaterede fænomener ind i en ny sammenhæng.

Hvis I kunne tænke jer at samarbejde med CeFU, er der flere måder at gøre det på:

  • Rekvirer forskningsprojekter om emner eller problemstillinger, I gerne vil have undersøgt. Vi laver både mindre og større forskningsprojekter, der kan finansieres og organiseres på mange forskellige måder. Kontakt os for at høre mere her.
  • Meld jer ind i vores forening. Foreningen fungerer som sparringspartner i prioriteringen af centerets forskning og bidrager til diskussionen af eksisterende aktiviteter og nye initiativer. Medlemmerne af foreningen holdes også ajour med tendenserne i ungdomsforskningen. Læs mere her.
  • Rekvirer foredrag eller kurser, der kan tilpasses jeres særlige behov og interesser.
  • Deltag på vores konferencer. Vi afholder årligt flere konferencer med aktuelle temaer og problemstillinger om unge og ungdomslivet, der er åben for offentligheden. Følg med i kalenderen her.
  • Indgå i forskningssamarbejder. Vi samarbejder med forskningsmiljøer på tværs og er meget åbne for at indgå ph.d.-samarbejder med kommende ph.d.-studerende.

Kontakt os hvis du er interesseret i et muligt samarbejde, eller du ønsker at høre mere om, hvad Center for Ungdomsforskning kan tilbyde. 

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Foreningen Center for Ungdomsforskning

Foreningen Center for Ungdomsforskning

CeFUs medlemmer er vigtige sparringspartnere, når vi skal prioritere vores forskning. De bidrager til diskussionen af aktiviteter og inspirerer når ny forskning skal udvikles. Netop derfor sørger vi for at holde medlemmerne ajour med vores forskning gennem blandt andet konferencer og tilsendelse af alle nye publikationer.

Bliv medlem!
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!