Print

Erhvervsskoler som brobyggere til sikkert arbejde for unge lærlinge og elever

Projektbeskrivelse

Projektet vil bidrage med ny viden samt konkrete redskaber til at forbedre elevers og lærlinges sikkerhed. Projektet kombinerer evidensbaseret arbejdsmiljøundervisning på erhvervsskoler med et styrket fokus på elever og lærlinges sikkerhed på lærepladserne, en såkaldt flerstrenget indsats. Samtidig styrkes brobygning mellem skole og læreplads ved at faglæreren besøger lærepladsen. Vi afprøver det på udvalgte erhvervsuddannelser inden for industri, bygge-anlæg og landbrug, hvor risikoen for ulykker blandt unge er særlig stor.

Det sker ved at udvikle og afprøve en dialog- og evidensbaseret arbejdsmiljøundervisning med fokus på sikkerhed, sikkerhedsklima og arbejdsulykker, samt en styrkelse af lærlinge og elevers handlekompetencer, som kombineres med en lærepladsintervention til forbedring af sikkerhedsniveauet på lærepladser, der tidligere er pilottestet i bygge-anlæg. Dette skal bidrage til, at lærlinge bliver klædt bedre på til deres nye arbejdsopgaver i praksis, samt at lærlingene møder et arbejdsmiljø, der giver dem sikre rammer for at uddanne sig til deres fremtidige erhverv.

Viden fra projektet kan ses som det første vigtige trin i udformningen af forebyggelsesstrategier målrettet erhvervsskoler og lærepladser, der efterfølgende kan opskaleres til alle erhvervsuddannelser, hvor der løbende er mere end 100.000 unge under uddannelse.

Formål

Formålet er at videreudvikle en tidligere pilottestet lærepladsindsats, så den bliver flerstrenget og integreret med en erhvervsskoleindsats inden for de tre ulykkestunge brancher; industri, landbrug og bygge-anlæg, samt at undersøge om unges sikkerhed forbedres sammenlignet med den nuværende praksis.

Delmål: 
  • Udvikle evidensbaseret sikkerhedslæring på udvalgte erhvervsuddannelser.
  • Tilpasse en tidligere udviklet og pilottestet indsats til forbedring af sikkerhedsniveauet på lærepladser inden for de udvalgte erhvervsuddannelser.
  • Undersøge effekten på sikkerhedsklima og arbejdsulykker blandt unge lærlinge/elever af en kombineret skole- og lærepladsbaseret indsats med bedre brobygning mellem skole og læreplads. 
  • Identificere vigtige mekanismer for mulige effekter af den flerstrengede indsats.

 

Tilknyttede forskere og institutioner

Projektet er et samarbejde mellem tre forskningsinstitutioner, Arbejdsmedicin på universitetsklinikken, Regionshospitalet Gødstrup (Kent J. Nielsen, Seniorforsker, ph.d.), CeFU samt det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Johnny Dyreborg, seniorforsker på NFA er projektleder af projektet.

Der er yderligere knyttet 3 udenlandske forskere til projektet. Dels forsker Rebecca Guering, NIOSH, USA, som har arbejdet med skolebaseret arbejdsmiljøundervisning i USA, Helen Lindgard, Professor på RMIT University, Australia, samt senior forsker Dwayne Van Eerd, fra Institute for Work and Health, Toronto, Canada, som har arbejdet med brobygning som metode til udbredelse af ny evidensbaseret praksis.

 

Projektet er 3årigt (01.01.23- 31.12.25), og er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden med 3.548.690 kr.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet ultimo 2025

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!