Print

Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

VIL DU KVALIFICERES MED DEN NYESTE VIDEN OM UNGDOMSLIV OG UDVIKLE METODER TIL AT INDDRAGE OG ENGAGERE UNGE? 

CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning er en efter-/videreuddannelse målrettet medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning, som kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden.

Vi stiller skarpt på forandringer, muligheder og udfordringer indenfor en række væsentlige arenaer, der præger ungdomslivet i dag. Derudover introduceres og afprøves en række metodiske forståelser og konkrete greb, som du og din organisation kan anvende i arbejdet med at give unges perspektiver en større plads.

Uddannelsen tilbyder et unikt fagligt fællesskab og netværk, hvor viden og erfaringer om unge og ungdomsliv deles med andre, der arbejder professionelt med unge. 

På uddannelsen oparbejder du viden og forståelse for:

 • Den nyeste forskningsbaserede viden om unge, ungdomsliv, tendenser og forandringer
 • Forståelser og konkrete greb til at inddrage unge og unges perspektiver i udviklingsprocesser, strategiarbejde, undervisning, socialt og pædagogisk arbejde
 • Ideer til hvordan din organisation fremadrettet kan styrke arbejdet med unge gennem kvalificering af ungeinddragelse

Hør Anne Görlich, forsker og lektor ved CeFU, fortælle om uddannelsens tre spændende spor: 

             

________________________________________________________________________ 

PRAKTISK INFORMATION 

Datoer for efterårshold 2022: august 2022 – december 2022 (23. august, 6. september, 4. oktober, 5. oktober, 8. november, 6. december)

Datoer for forårshold 2023: februar 2023 – Juni 2023 (7. februar, 7. marts, 27. marts, 28. marts, 9. maj, 6. juni)

Hvor: Aalborg Universitet Campus København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV (forbehold for ændring af sted)

Pris: 22.000 kr.

Antal deltagere: max 25 (uddannelsen oprettes ved 18 deltagere)

 

TILMELDING OG MEDLEMSVILKÅR

 • Uddannelsen er forbeholdt medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning. I tilfælde af ekstra pladser åbnes der op for ikke-medlemmer (se om du og den organisation/institution/virksomhed, du kommer fra, er tilknyttet Foreningen Center for Ungdomsforskning). Ekstra pladser meldes ud d. 16. oktober 2022.
 • Tilmelding sker i to faser. I første fase har medlemsorganisationer fortrinsret til at tilmelde 3 deltagere til uddannelsen. I anden fase er tilmelding åben for alle – medlemmer såvel som ikke-medlemmer.
 • Tilmelding til uddannelsen frem til 15. oktober 2022 skal gå igennem den CEFU-kontaktperson i din medlemsorganisation, som står for at fordele de 3 pladser, jeres organisation har til rådighed i første tilmeldingsfase.  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er tilknyttet en medlemsorganisation, og hvem din CEFU-kontaktperson er, så er du meget velkommen til at kontakte os på cefu-uddannelse@ikl.aau.dk eller at ringe til os på 20 29 46 29. 
 • Tilmelding fra d. 16. oktober behøver ikke at gå igennem en medlemsorganisation og sker derfor ved direkte henvendelse til CeFU.
 • Da hvert uddannelsesforløb har et begrænset antal pladser, gives der ikke pladsgaranti.
 • Pladserne på uddannelsen fordeles efter først til mølle-princippet.
 • Hvis forløbet er overtegnet, vil det være muligt at skrive sig på venteliste til et kommende uddannelsesforløb. Dog uden garanti.
 • Der tages forbehold for aflysning ved for få tilmeldte.
 • Medlemsorganisationer er velkomne til at brede tilbuddet om CeFU’s uddannelse ud til underorganisationer og underafdelinger.

Tilmelding til:  cefu-uddannelse@ikl.aau.dk

Tilmeldingsfrist første fase (kun for medlemmer): 15. oktober 2022

Tilmeldingsfrist anden fase (åben for alle): 1. december 2022 

Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt deltagergebyr. Ved behov for afbud efter tilmeldingsfristen kan tilmeldingen flyttes til en anden deltager fra organisationen. Vi gør opmærksom på, at deltagergebyr opkræves efter tilmeldingsfrist for uddannelsen.Uddannelsen oprettes ved 18 deltagere. Vi tager forbehold for aflysning ved for få tilmeldte.

Det vil for nogle af jer være muligt at prøve at søge Den statslige kompetencefond om midler til at dække uddannelsen. Fonden får nye midler d. 7 juni og 4. oktober 2022. 

 

Lagt online 14.03.2022 af Maria Jelonek

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Videokatalog

Videokatalog

Gå på opdagelse i CeFUs videokatalog. Videoerne dækker CeFUs aktiviteter og forskning - herunder oplæg fra CeFUs konferencer og videoer om CeFUs forskningsprojekter.

Læs mere her
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

I podcastserien ’Den Gode Overgang’, sættes der i tre programmer fokus på unge, der flytter hjemmefra. Med afsæt i unges egne fortællinger om deres flytteprocesser, undersøges de udfordringer og muligheder, der tegner sig i unges overgange til voksenlivet.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV