Print

Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

VIL DU KVALIFICERES MED DEN NYESTE VIDEN OM UNGDOMSLIV OG UDVIKLE METODER TIL AT INDDRAGE OG ENGAGERE UNGE? 

CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning er en efter-/videreuddannelse målrettet medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning, som kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden.

Vi stiller skarpt på forandringer, muligheder og udfordringer indenfor en række væsentlige arenaer, der præger ungdomslivet i dag. Derudover introduceres og afprøves en række metodiske forståelser og konkrete greb, som du og din organisation kan anvende i arbejdet med at give unges perspektiver en større plads.

Uddannelsen tilbyder et unikt fagligt fællesskab og netværk, hvor viden og erfaringer om unge og ungdomsliv deles med andre, der arbejder professionelt med unge. 

På uddannelsen oparbejder du viden og forståelse for:

 • Den nyeste forskningsbaserede viden om unge, ungdomsliv, tendenser og forandringer
 • Forståelser og konkrete greb til at inddrage unge og unges perspektiver i udviklingsprocesser, strategiarbejde, undervisning, socialt og pædagogisk arbejde
 • Ideer til hvordan din organisation fremadrettet kan styrke arbejdet med unge gennem kvalificering af ungeinddragelse

Hør Anne Görlich, forsker og lektor ved CeFU, fortælle om uddannelsens tre spændende spor: 

             

______________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION 

Datoer for efterårshold 2023: august 2023 – december 2023 (22. august, 6. september, 5. oktober, 6. oktober, 15. november, 7. december)

Datoer for forårshold 2024: januar 2024 – maj 2024 (31. januar, 29. februar, 19. marts, 20. marts, 24. april, 14. maj)

Hvor: Aalborg Universitet Campus København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV (forbehold for ændring af sted)

Pris: 22.800 kr. for forårsholdet 2024

Antal deltagere: max. 25 (uddannelsen oprettes ved 18 deltagere)

 

TILMELDING OG MEDLEMSVILKÅR

 • Tilmeldingen til forårets uddannelse åbner fredag den 1. september kl. 9.00. 
 • Uddannelsen er forbeholdt medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning. Tilmeldingsfrist for medlemmer er mandag den 2. oktober 2023. (se om du og den organisation/institution/virksomhed, du kommer fra, er tilknyttet Foreningen Center for Ungdomsforskning).  
 • I tilfælde af ekstra pladser åbnes der op for tilmelding for ikke-medlemmer tirsdag den 3. oktober kl. 9.00 
 • Tilmelding sker således i to faser. I første fase har medlemsorganisationer fortrinsret til at tilmelde op til 3 deltagere til uddannelsen. I tilfælde af ekstra pladser åbnes anden fase af tilmelding, som er åben for alle – medlemmer såvel som ikke-medlemmer.
 • Tilmelding til uddannelsen frem til den 2. oktober 2023 skal gå igennem den CEFU-kontaktperson i din medlemsorganisation, som står for at fordele de 3 pladser, jeres organisation har mulighed for i første tilmeldingsfase. Fordeles efter først til mølle. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er tilknyttet en medlemsorganisation, og hvem din CEFU-kontaktperson er, så er du meget velkommen til at kontakte os på cefu-uddannelse@ikl.aau.dk
 • Tilmelding fra den 3. oktober behøver ikke at gå igennem en medlemsorganisation og sker derfor ved direkte henvendelse til CeFU.
 • Da hvert uddannelsesforløb har et begrænset antal pladser, gives der ikke pladsgaranti.
 • Hvis forløbet er overtegnet, vil det være muligt at skrive sig på interesseliste til et kommende uddannelsesforløb. Dog uden garanti.
 • Der tages forbehold for aflysning ved for få tilmeldte.
 • Prisen for uddannelsen justeres én gang årligt, så den følger de generelle pris- og lønstigninger.
 • Medlemsorganisationer er velkomne til at brede tilbuddet om CeFU’s uddannelse ud til underorganisationer og underafdelinger.

Tilmelding til: cefu-uddannelse@ikl.aau.dk

Åbningsdato for tilmeldinger (kun for medlemmer): 1. september 2023

Tilmeldingsfrist første fase (kun for medlemmer): 2. oktober 2023

Åbningsdato for tilmelding til eventuelle ekstra pladser (åben for alle): 3. oktober 2023 kl. 9.00

Endelig tilmeldingsfrist (for alle): 30. november 2023

Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt deltagergebyr. Ved behov for afbud efter tilmeldingsfristen kan tilmeldingen flyttes til en anden deltager fra organisationen. Vi gør opmærksom på, at deltagergebyr opkræves efter tilmeldingsfrist for uddannelsen. Uddannelsen oprettes ved 18 deltagere. Vi tager forbehold for aflysning ved for få tilmeldte.

Det vil for nogle af jer være muligt at prøve at søge Den statslige kompetencefond eller andre fonde om midler til at dække uddannelsen. Den statslige kompetencefond får nye midler den 3. oktober 2023. 

Lagt online 14.03.2022 af Maria Jelonek

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Videokatalog

Videokatalog

Gå på opdagelse i CeFUs videokatalog. Videoerne dækker CeFUs aktiviteter og forskning - herunder oplæg fra CeFUs konferencer og videoer om CeFUs forskningsprojekter.

Læs mere her
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

I podcastserien ’Den Gode Overgang’, sættes der i tre programmer fokus på unge, der flytter hjemmefra. Med afsæt i unges egne fortællinger om deres flytteprocesser, undersøges de udfordringer og muligheder, der tegner sig i unges overgange til voksenlivet.

Læs mere