Om CeFU

Print

Niels Ulrik Sørensen

Niels Ulrik SørensenNiels Ulrik Sørensen, Professor i ungdomsforskning og souschef ved CeFU

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2384 6031
Mail: nielsus@hum.aau.dk

Uddannelse:
Ph.d. i ungdomsforskning og cand.scient.soc. i historie og internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitet.

Arbejdsområde og tillidshverv
Som souschef ved CeFU understøtter jeg centerleder Professor Noemi Katznelson i den daglige ledelse og strategiske udvikling af centret

Desuden er jeg forsker og projektleder på flere undersøgelser inden for mit forskningsfelt, som er beskrevet nedenfor. Jeg har også en række bestyrelsesposter og tillidshverv, her er nogle af dem beskrevet:

 • Medlem af redaktionen for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Bestyrelsesmedlem SOSU H, Danmarks største SOSU-skole med erhvervsuddannelser under indgangen Omsorg, Sundhed og Pædagogik
 • Medlem af advisory board ved CSS, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier på Malmö universitet i Sverige
 • Medlem af det videnskabelige råd ved Den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) ved Högskolan Väst i Sverige
 • Medlem af advisory board for ’Gode Studieliv’, en tværfakultær indsats for trivselsfremme blandt studerende på Københavns Universitet under prorektor Bente Stahllknecht 
 • Medlem af Institutrådet, Institut for kultur og læring, Aalborg Universitet

Forskningsfelt:
Min forskning undersøger ungdomskulturelle forandringer, som går på tværs af institutionelle grænsedragninger og snitflader i ungdomslivet. Jeg er især optaget af de brydninger og forskydninger, som forandringerne afstedkommer i unges identitetsdannelse og overgangsprocesser, og hvordan det præger forskellige unges muligheder for at blive inkluderet og skabe tilhørsforhold i ungdomslivet. Jeg er optaget af følgende tematikker:

 • Kropsidealer og normalitet
 • Præstationskultur og (mis)trivsel
 • Forældrerelationer og overgangsprocesser
 • Køn og seksualitet
 • Grænsefigurer og unge på kanten

3 Interessante publikationer:

 • Sørensen, N.U. & Nielsen, M.L (2021) ‘In a way, you’d like to move with them’: young people, moving away from home, and the roles of parents, Journal of Youth Studies, 24:4, 547-561

 • Bruselius-Jensen, M., & Sørensen, N. U. (2021). Social Communities in Transitions: Young Danes’ Narratives on the Change and Maintenance of Social Communities. YOUNG, 29(3), 256–271

 • Sørensen, N.U., Nielsen, M.L., Ørngreen, R., Henningsen, B.S., Gundersen, P., Nielsen, L.M. Rønberg, M.T., Sørensen, S. & Knudsen, S. P. (2020). Når unge flytter hjemmefra. Om bevægelser, udfordringer og muligheder i unges overgange til voksenlivet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 345 p

Nye veje i demokratiske ungefællesskaber

Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan flere unge kan blive inkluderet i demokratisk organiserede ungefællesskaber. Gennem en række casestudier af både foreninger og andre demokratiske ungefællesskaber sætter projektet fokus på, hvordan nye deltagelses, aktivitets- og organiseringsformer kan skabe mulighed for at nye grupper af unge finder vej ind i demokratisk organiserede fællesskaber.

Når natur gør en forskel

I dette forskningsprojektet undersøger vi, hvordan naturen kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet. Omdrejningspunktet er en række natursociale indsatser, der indgår i Bikubenfondens satsning ’Natur til et godt liv’. Center for Ungdomsforskning følger en række af de unge, der deltager i projekterne, og vil med afsæt i en undersøgelse af deres perspektiver på deltagelsen formulere nogle principper for, hvordan det natursociale arbejde kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet.

Ny udsathed

Center for Ungdomsforskning sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed.

Bogserie: Ungdomsliv

Ungdomsliv er en tværvidenskabelig bogserie, der bringer publikationer, som afspejler mangfoldigheden inden for dansk ungdomsforskning. Publikationerne består både af antologier såvel som monografier, der overvejende er skrevet af danske forskere, men rummer også bidrag på nordiske sprog eller på engelsk.

Kan ungefællesskaber gøre ondt?

Forskningsprojektet sætter fokus på unges sociale mistrivsel og trivsel i fællesskaber, og hvordan man på forskellige niveauer kan bidrage til at skabe og udvikle ungdomsfællesskaber, der fremmer unges sociale trivsel.

GAME Gadeidrætspraktik

Forskningsprojektet skal bidrage til udviklingen og kvalificeringen af GAMEs projekt Gadeidrætspraktik rettet mod STU-elever og FGU-elever. Med afsæt i et ungeperspektiv undersøger projektet mødet mellem de unge, GAMEs frivilliguddannelse og de deltagende børn med henblik på at kvalificere og evaluere udviklingen af projektet.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK

Dette projekt indeholder fire udgivelser, som alle afdækker trivsel og mistrivsel blandt danske unge.

Få mere viden om mistrivsel, trivsel og unge

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV