Print

Niels Ulrik Sørensen

Niels Ulrik SørensenNiels Ulrik Sørensen, Professor i ungdomsforskning og souschef ved CeFU

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2384 6031
Mail: nielsus@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Ph.d. i ungdomsforskning og cand.scient.soc. i historie og internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitet.

Arbejdsområde og tillidshverv
Som souschef ved CeFU understøtter jeg centerleder Professor Noemi Katznelson i den daglige ledelse og strategiske udvikling af centret

Desuden er jeg forsker og projektleder på flere undersøgelser inden for mit forskningsfelt, som er beskrevet nedenfor. Jeg har også en række bestyrelsesposter og tillidshverv, her er nogle af dem beskrevet:

 • Medlem af redaktionen for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Bestyrelsesmedlem SOSU H, Danmarks største SOSU-skole med erhvervsuddannelser under indgangen Omsorg, Sundhed og Pædagogik
 • Medlem af advisory board ved CSS, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier på Malmö universitet i Sverige
 • Medlem af det videnskabelige råd ved Den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) ved Högskolan Väst i Sverige
 • Medlem af advisory board for ’Gode Studieliv’, en tværfakultær indsats for trivselsfremme blandt studerende på Københavns Universitet under prorektor Bente Stahllknecht 
 • Medlem af Institutrådet, Institut for kultur og læring, Aalborg Universitet

Forskningsfelt:
Min forskning undersøger ungdomskulturelle forandringer, som går på tværs af institutionelle grænsedragninger og snitflader i ungdomslivet. Jeg er især optaget af de brydninger og forskydninger, som forandringerne afstedkommer i unges identitetsdannelse og overgangsprocesser, og hvordan det præger forskellige unges muligheder for at blive inkluderet og skabe tilhørsforhold i ungdomslivet. Jeg er optaget af følgende tematikker:

 • Kropsidealer og normalitet
 • Præstationskultur og (mis)trivsel
 • Forældrerelationer og overgangsprocesser
 • Køn og seksualitet
 • Grænsefigurer og unge på kanten

3 Interessante publikationer:

 • Sørensen, N.U. & Nielsen, M.L (2021) ‘In a way, you’d like to move with them’: young people, moving away from home, and the roles of parents, Journal of Youth Studies, 24:4, 547-561

 • Bruselius-Jensen, M., & Sørensen, N. U. (2021). Social Communities in Transitions: Young Danes’ Narratives on the Change and Maintenance of Social Communities. YOUNG, 29(3), 256–271

 • Sørensen, N.U., Nielsen, M.L., Ørngreen, R., Henningsen, B.S., Gundersen, P., Nielsen, L.M. Rønberg, M.T., Sørensen, S. & Knudsen, S. P. (2020). Når unge flytter hjemmefra. Om bevægelser, udfordringer og muligheder i unges overgange til voksenlivet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 345 p

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK

Dette projekt indeholder fire udgivelser, som alle afdækker trivsel og mistrivsel blandt danske unge.

Få mere viden om mistrivsel, trivsel og unge