Om CeFU

Print

Niels Ulrik Sørensen

Niels Ulrik SørensenNiels Ulrik Sørensen, Souschef, forskningsleder og lektor

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2384 6031
Mail: ns@learning.aau.dk

Uddannelse:
Cand.scient.soc. i historie og internationale udviklingsstudier og med en Ph.d. i ungdomsforskning fra Roskilde Universitet.

Arbejdsområde og tillidshverv:
Jeg varetager den daglige ledelse af Center for Ungdomsforskning sammen med Noemi Katznelson, som er centerleder i CeFU.

Desuden er jeg forsker og projektleder på flere undersøgelser indenfor unge, krop og livsstilsområdet og varetager en række forskellige tillidshverv bl.a:

 • Redaktør af Center for Ungdomsforsknings skriftserie Ungdomsliv på Aalborg Universitetsforslag
 • Dansk leder af "Men, Masculinities and Gender Equality. Exploring Masculine Subjectivities at the Margins", et nordisk forskningsnetværk støttet af Riksbankens Jubileumsfond i Sverige
 • Bestyrelsesmedlem, NEMM - Netværk for forskning om mænd og maskuliniteter, et nationalt forskningsnetværk støttet af NIKK - Nordisk Information för kundskap om kön, Universitetet i Oslo

Forskningsfelt:
Jeg forsker i unge, krop og livsstil. Jeg er især interesseret i, hvordan ændringerne i disse forhold spiller sammen med ændrede kønsrelationer blandt unge, og hvilke konsekvenser de har for drenge og pigers trivsel.
Konkret arbejder jeg forskningsmæssigt med følgende områder:  

 • Ungdom
 • Ungdomskultur
 • Unges kulturelle skabelse
 • Trivsel
 • Byliv/landliv
 • Køn

3 Interessante publikationer:

 • Nielsen, J.C., Sørensen, N.U., Katznelson, N. & Lindstrøm, M.D. (2010): Den svære ungedom. 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel. København: Hans Reitzels Forlag
 • Sørensen, N.U. & Nielsen, J.C. (2014): 'Et helt normalt perfekt selv. Konstruktion af selvet i unges beretninger om mistrivsel'. DANSK SOCIOLOGI • Nr. 1/25. årg. 2014 9
 • Nielsen, L.Y. & Sørensen, N.U: Unge i kunst- og kulturprojekter - Unges perspektiver på deltagelse i modelforsøg om ungekultur. København: Kulturstyrelsen

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
ns@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK

Dette projekt indeholder fire udgivelser, som alle afdækker trivsel og mistrivsel blandt danske unge.

Få mere viden om mistrivsel, trivsel og unge

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV