Print

Bogserie: Ungdomsliv

Ungdomsliv er en tværvidenskabelig bogserie, der bringer publikationer, som afspejler mangfoldigheden inden for dansk ungdomsforskning. Publikationerne består både af antologier såvel som monografier, der overvejende er skrevet af danske forskere, men rummer også bidrag på nordiske sprog eller på engelsk.

Bogserien er orienteret mod at undersøge ungdomslivet på tværs af de forskellige livsarenaer og sammenhænge, som de unge indgår i. Bidrag til serien bygger overvejende på empirisk forskning og data, der er genereret i blandt og i samspil med unge, således at det i vid udstrækning er de unges egen erfaringshorisont og perspektiv, der præsenteres. Herudfra præsenteres konklusioner og analyser, og der udvikles så vidt muligt nye begrebssætninger og teoretiske forståelser, der kan bidrage til en forståelse af de brydninger og forandringer, der præger ungdomslivet.

Der er tale om en tværfaglig bogserie, der sætter spot på unges liv og livsvilkår. Bogserien har tilsvarende en bred vifte af videnskabeligt interesserede læsere og tilstræber derfor, at publikationerne skal kunne læses af andre end fagligt indviede forskere, ligesom der tematisk vil være en vægtning af bidrag, der kan have relevans for praksisfeltet omkring unge.

Serieredaktører: 

    • Lektor Niels Ulrik Sørensen, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
    • Lektor Mette Pless, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
    • Lektor Trine Østergaard Wulf-Andersen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

Publikationer

Brydninger i ungdomslivet

I takt med at vores samfund forandrer sig, ændres også unges livsvilkår og orienteringsformer. I denne bog undersøger vi, hvor­dan en række aktuelle samfundsforandringer slår ned i ungdomslivet, og hvordan forskellige grupper af unge handler på dem.

Forandringer i ungdomsuddannelserne. Overgange og indsatser

I denne antologi præsenteres nyere empirisk forskning med fokus på ungdomsuddannelserne i det danske uddannelsessystem. Det overordnede tema er udviklinger og overgange inden for dette uddannelsesområde. Disse giver sig til kende såvel på det individuelle niveau i forhold til elevers veje og valg og deres udvikling og bevægelser inden for og mellem uddannelser, som på det samfundsmæssige niveau i relation til historiske udviklinger, politk og uddannelsesreformer inden for ungdomsuddannelserne.

Hvem er de unge på kanten af det danske samfund?

Ny rapport om unge på kanten af det danske samfund. Vi har spurgt de unge selv og lyttet til deres fortællinger og perspektiv. Suppleret med en række professionelle, der arbejder med disse unge, danner dette afsæt for analyserne i undersøgelsen.

Karakterbogen - Om karakterer, læring og elevstrategier i en præstationskultur

Karakterbogen handler om lærings- og præstationskulturen på ungdoms­uddannelserne. Den stiller skarpt på elevernes strategier i mødet med uddannelserne og undervisningen og på elevernes oplevelser af det at være en del af læringskulturen på uddannelserne.

Når kunst gør en forskel

Med afsæt i unges egne fortællinger undersøger Når kunst gør en forskel, hvordan arbejdet med kunst og kultur kan være med til at åbne nye muligheder for unge på kanten af samfundet. I bogen møder vi unge, der deltager i fem forskellige kunst- og kulturprojekter, hvor de arbejder med teater, musik, fotografi og billedkunst. De unges fortællinger giver et indblik i ungdomslivet, når det er allersværest, men viser også de mange forskydninger og vendepunkter, de kan opleve gennem deres deltagelse i kunstog kulturprojekterne.

Ungeperspektiver. Tænkninger og tilgange i ungdomsforskningen

I Ungeperspektiver præsenteres en række aktuelle tænkninger og tilgange, som på forskellige måder tegner et billede af, hvad der rører sig blandt unge, og hvordan de berøres af og håndterer de vilkår, der gør sig gældende i nutidens ungdomsliv.

Unges motivation i udskolingen. Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen

Anden udgivelse i vores forskningsprojekt 'Unges lyst til læring'. Med afsæt i tætte analyser af skolehverdagen og elevernes oplevelser af, hvad der motiverer dem, præsenterer denne bog en ny forståelse af motivation og giver samtidig et bud på, hvordan man kan arbejde med motivation i praksis.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Status for projektet

Status: i gang