Print

Unges mentale trivsel i første job. Betydningen af præstation, arbejdsmiljø og midlertidighed

Forskningsprojektet skal undersøge, hvordan det står til med de unges mentale trivsel, når de efter endt uddannelse starter i deres første job. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning.

Mette Lykke Nielsen, AAU, er leder af det store forskningsprojektet. Hun fortæller her om baggrunden:

”Vi oplever i dag en stigning i antal unge, der på deres ungdomsuddannelse kæmper med mistrivsel i form af stress, angst eller depression. Nye undersøgelser viser, at den stigende mistrivsel i et vist omfang fortsætter, når de unge får deres første job efter endt uddannelse. Forskningsprojektet skal indsamle viden om området, så vi bliver i stand til bedre at kunne understøtte de unge til et godt arbejdsliv, hvor de trives godt.”

Mette Lykke Nielsen fortæller videre:

”Vi ved fra tidligere undersøgelser, at lav kontrol i arbejdet i kombination med høje psykologiske krav, lav grad af social støtte og en høj intensitet i arbejdet er sammenhængende med flere forskellige mentale problemer. Samtidig kan vi se, at midlertidige ansættelser er i vækst blandt unge, og at usikkerhed i ansættelsen kan påvirke unge erhvervsaktives velbefindende. Vi skal nu i gang med at undersøge, hvordan disse faktorer hænger sammen, og hvordan unge selv forstår årsagerne til deres mistrivsel.”

Hos Velliv Foreningen, der støtter projektet med 2,6 millioner kroner, ser man frem til at følge projektet. Det passer nemlig rigtig godt ind i foreningens aktiviteter for at fremme mental sundhed i arbejdslivet.

 ”Vi støtter projektet, fordi vi fra flere undersøgelser kan se, at mange unge oplever store mentale udfordringer, når de starter i deres første job efter endt uddannelse. Projektet kan give en bedre forståelse for udfordringerne, og for hvordan vi kan klæde de unge bedre på til et mentalt sundt arbejdsliv,” siger Lars Bo Pedersen, programchef i Velliv Foreningen.

Forskningsprojektets to dele

Center for Ungdomsforskning, AAU, skal stå for interviewdelen af projektet. Der skal indhentes interviews med unge i alderen 18-30 år, som er i deres første job i det private erhvervsliv.

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning skal analysere data fra eksisterende spørgeskema- og registerdata, hvor der er registreret data fra ca. 3.600 unge fra de var 15 år til de nu er i starten af 30'erne. Det er data, som er indsamlet i projektet VestLiv. Trine Nøhr Winding, seniorforsker ved Arbejdsmedicins Klinik i Herning, fortæller:

"Vi ved allerede meget om disse unge, som vi har fulgt i 16 år. Men vi ved ikke, hvad der afgør, om de unge får en god start på arbejdslivet. Får de en dårligere start, hvis de har været udsat for stress og mistrivsel i opvæksten? Eller hvis de er vokset op i en familie med lav indkomst og uddannelsesniveau? Jeg glæder mig til at vi får en bedre forståelse af disse forhold, så vi kan hjælpe de unge godt i gang," slutter Trine Nøhr Winding.

Podcastserie skal vise vejen til det gode arbejdsliv

Som afslutning på projektet er der produceret en podcastserie, som skal vise de unge vejen til det gode arbejdsliv. Podcast-serien skal være med til at forebygge mental mistrivsel blandt unge erhvervsaktive.

 FAKTA

  • Forskningsprojektet ’Unges mentale trivsel i første job. Betydningen af præstation, arbejdsmiljø og midlertidighed’ løber frem til oktober 2022.
  • Velliv Foreningen har støttet projektet med 2,6 mio. kr.  Velliv Foreningen yder støtte til  projekter, der fremmer den mentale sundhed i arbejdslivet. 
  • Bag projektet står forskere fra Center for Ungdomsforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet, Herning.

 

Kontakt for yderligere information

Projektleder, Lektor Mette Lykke Nielsen på tlf.: 2029 4911 eller på e-mail: mln@hum.aau.dk

Forsker, Trine Nøhr Winding på tlf.: 7843 3553 eller på e-mail: trwind@rm.dk

Kommunikationsmedarbejder Dorte Larsen, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
Telefon 9940 9965, e-mail: dl@hum.aau.dk

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Status for projektet

Status: afsluttet
Forventes afsluttet ultimo 2022

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!