Om CeFU

Print

Noemi Katznelson

Noemi KatznelsonNoemi Katznelson, Professor, centerleder og forskningsleder

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2068 6680
Mail: nka@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand mag i pædagogik og historie og med en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC.

Arbejdsområde og tillidshverv:
Jeg varetager den daglige ledelse af Center for Ungdomsforskning sammen med Niels Ulrik Sørensen, der er souchef i CeFU.

Desuden er jeg forsker og projektleder på flere undersøgelser indenfor uddannelses- og marginaliseringsområdet og varetager en række forskellige tillidshverv bl.a:

 • Medlem af Mary Fondens ekspertpanel for indsatsområdet Ensomhed 
 • Medlem af Arbejdsgruppe vedr. unge og uddannelse i regi af Kommissionen for 2. generationsreformer
 • Medlem af Undervisningsministeriets ekspertudvalg for erhvervsretning af 10. klasse (læs mere her)
 • Bestyrelsesmedlem i VIA University College 
 • Bestyrelsesmedlem i FGU Hovedstaden
 • Bestyrelsesmedlem i den Sociale Udviklingsfond (SUF)
 • Deltager i dommerpanel i dagbladet Politikens Undervisningspris
 • Medlem af Advisory Board i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 • Medlem af Undervisningsministeriets faglige panel for det nationale program af valg af ungdomsuddannelse (læs mere her)
 • Medlem af følgegruppen for FGU evaluering

Tidligere tillidsposter bl.a.:

 • Medlem af Herlufsholm skole og kostskoles bestyrelse
 • Medlem af ekspertudvalg nedsat af statsministeren under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling mhp. at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse (FGU uddannelsen)
 • Medlem af formandskabet i Rådet for Ungdomsuddannelser under Undervisningsministeren
 • Næstformand i det Nationale Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning under Undervisningsministeren
 • Medlem af Socialstyrelsens Advisory Board for det udsatte ungeområde
 • Medlem af følgegruppen til projektet ’Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt’ (RADAR)
 • Medlem af faglig referencegruppe i forbindelse med en indsats for psykiske sårbare unge i Brobygning til uddannelse
 • Medlem af følgegruppen til forsøgsordning på Smedetoften i Københavns Nordvestkvarte til udvikling af nyt ungdomsklubkoncept
 • Medlem af følgegruppen for publikationen 'Dem uden Uddannelse' fra Danmarks Statestik til belysning af de grupper i befolkningen, som ikke får en uddannelse

Forskningsfelt:
Min forskning tager afsæt i et bredt sociologisk blik på ungdomslivet som det udspiller sig i lyset af gældende samfundsmæssige betingelser og forandringsprocesser. På den baggrund interesserer jeg mig særligt for unge i uddannelsessystemet og gråzonen mellem uddannelse og arbejde, men også for andre af ungdomslivets arenaer.

Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, udskoling, overgang til ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, udsatte unge, vejledning og motivation.

Konkret arbejder jeg forskningsmæssigt med følgende områder:

 • Unges motivation og lyst til læring og uddannelse
 • Unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelserne
 • Unge på ungdomsuddannelserne
 • Unge og uddannelses- og karrierevejledning
 • Unge og forestillinger om fremtidig uddannelse og job
 • Unge der er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse eller kunne klare sig på arbejdsmarkedet
 • Unge på kanten af samfundet 

3 interessante publikationer:

 • Unges motivation og læring - 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet
 • Ungdomsliv
 • Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse 

Priser:
Noemi modtog i april 2013 Mads Rasmussens Mindepris for hendes store indsats ved, igennem forskning, at skabe fokus på og forståelse for erhvervsuddannelsernes værdi for samfundet.

Noemi fik den 7. maj 2019 tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen for sit mangeårige, vidtrækkende og dagsordensættende bidrag til ungdomsforskningen.

Tiltrædelsesforelæsning:

Andet:

Podcastserie: Forældrevidenskab

Ny udsathed

Center for Ungdomsforskning sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed.

Kan ungefællesskaber gøre ondt?

Forskningsprojektet sætter fokus på unges sociale mistrivsel og trivsel i fællesskaber, og hvordan man på forskellige niveauer kan bidrage til at skabe og udvikle ungdomsfællesskaber, der fremmer unges sociale trivsel.

Pædagogiske veje til bedre trivsel i ungdomslivet

I Danmark står vi aktuelt i en situation, hvor antallet af børn og unge, der mistrives, stiger fra år til år. Vi kender ikke den fulde baggrund for udviklingen, men talrige undersøgelser peger på, at en af de væsentlige årsager skal findes i en læringskultur, hvor snævre præstationskrav er kommet til at fylde for meget. Med dette projekt ønsker vi at øge trivslen blandt unge gennem udvikling og afprøvning af trivselsskabende pædagogiske metoder, der mindsker en negativ præstationskultur.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV