Print

Noemi Katznelson

Noemi KatznelsonNoemi Katznelson, Professor, centerleder og forskningsleder

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2068 6680
Mail: nka@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand mag i pædagogik og historie og med en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC.

Forskningsfelt:
Min forskning tager afsæt i et bredt sociologisk blik på ungdomslivet som det udspiller sig i lyset af gældende samfundsmæssige betingelser og forandringsprocesser. På den baggrund interesserer jeg mig særligt for unge i uddannelsessystemet og gråzonen mellem uddannelse og arbejde, men også for andre af ungdomslivets arenaer.

Mine nøglekompetencer er: Ungdom, ungdomskultur, uddannelse, motivation, overgang til ungdomsuddannelser, uddannelsesvalg, erhvervsuddannelser, mistrivsel og udsatte unge.

Konkret arbejder jeg forskningsmæssigt med følgende områder:

 • Unges motivation og lyst til læring og uddannelse
 • Unge på ungdomsuddannelserne – både EUD og de gymnasiale uddannelser
 • Unge og uddannelses- og karrierevejledning
 • Unge, trivsel og mistrivsel
 • Unge der er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse eller kunne klare sig på arbejdsmarkedet
 • Unge på kanten af samfundet 

 

3 interessante publikationer:

 

Arbejdsområde og tillidshverv:
Jeg varetager den daglige ledelse af Center for Ungdomsforskning sammen med Niels Ulrik Sørensen, der er souchef i CeFU.

Desuden er jeg forsker og projektleder på flere undersøgelser indenfor uddannelses- og marginaliseringsområdet og varetager en række forskellige tillidshverv bl.a:

 • Medlem af Mary Fondens ekspertpanel for indsatsområdet Ensomhed 
 • Medlem af Undervisningsministeriets ekspertudvalg for erhvervsretning af 10. klasse (læs mere her)
 • Bestyrelsesmedlem i VIA University College 
 • Deltager i dommerpanel i dagbladet Politikens Undervisningspris
 • Medlem af Advisory Board i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 • Medlem af Undervisningsministeriets faglige panel for det nationale program af valg af ungdomsuddannelse (læs mere her)
 • Medlem af følgegruppen for FGU evaluering

 

Tidligere tillidsposter bl.a.

 • Bestyrelsesmedlem i den Sociale Udviklingsfond (SUF)
 • Bestyrelsesmedlem i FGU Hovedstaden
 • Medlem af Arbejdsgruppe vedr. unge og uddannelse i regi af Kommissionen for 2. generationsreformer
 • Medlem af Herlufsholm skole og kostskoles bestyrelse
 • Medlem af ekspertudvalg nedsat af statsministeren under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling mhp. at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse (FGU uddannelsen)
 • Medlem af formandskabet i Rådet for Ungdomsuddannelser under Undervisningsministeren
 • Næstformand i det Nationale Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning under Undervisningsministeren

 

Priser:

Noemi modtog i april 2013 Mads Rasmussens Mindepris for hendes store indsats ved, igennem forskning, at skabe fokus på og forståelse for erhvervsuddannelsernes værdi for samfundet.

Noemi fik den 7. maj 2019 tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen for sit mangeårige, vidtrækkende og dagsordensættende bidrag til ungdomsforskningen.

 

Tiltrædelsesforelæsning:

Andet:

Podcastserie: Forældrevidenskab

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV