Print

Pædagogiske veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne

Nyt forskningsprojekt skal skabe bedre trivsel blandt unge

Forskere fra CeFU skal i samarbejde med en række ungdomsuddannelser udvikle pædagogiske metoder til at knække kurven med stigende mistrivsel blandt unge.

I Danmark står vi aktuelt i en situation, hvor antallet af børn og unge, der mistrives, stiger fra år til år. Vi kender ikke den fulde baggrund for udviklingen, men talrige undersøgelser peger på, at en af de væsentlige årsager skal findes i en læringskultur, hvor snævre præstationskrav er kommet til at fylde for meget. En kultur, der har betydning for ikke bare unges læring, men også deres trivsel og mistrivsel. 

Med et nyopstartet udviklings- og forskningsprojekt, ’Pædagogiske veje til bedre trivsel i ungdomslivet’ ønsker vi at øge trivslen blandt unge gennem udvikling og afprøvning af trivselsskabende pædagogiske metoder, der mindsker en negativ præstationskultur. Metoderne skal styrke det faglige og sociale fællesskab blandt eleverne, så vi målrettet arbejder for at undgå at mistrivsel breder sig, og at flere unge havner på kanten af – eller helt udenfor – uddannelsessystemet.

Udviklings- og forskningsprojektet skal i sidste ende vurderes på, om elevernes trivsel er blevet forbedret på en måde, hvor de oplever at være blevet en del af positive fællesskaber, har mod på skolelivet og oplever større social og faglig trivsel.

Konkret vil udviklingen af de trivselsskabende pædagogiske metoder ske i tæt samarbejde med interesseorganisationer, lærere, ledere og elever på en række udvalgte skoler. Skolerne er blevet udvalgt på baggrund af et åbent call i vinteren 2022/23.

Udviklings- og forskningsprojektet strækker sig over en treårig periode frem til efteråret 2025 og er støttet af VELUX FONDEN med knap 4,3 mio kr.


Vores udviklingsarbejde med 14 ungdomsuddannelser over det ganske land skudt i gang. Over det næste år ca. skal vi i Center for Ungdomsforskning sammen med en række ungdomsuddannelser afprøve og udvikle pædagogiske veje til at øge trivslen blandt eleverne. Og det gælder både trivslen blandt eleverne generelt, men også særligt for udsatte elever i skolen.

Har du lyst til at høre mere om dette udviklingsarbejde, om vores tilgang til trivsel og vores første resultater fra en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne på ungdomsuddannelserne, så lyt med her:

Pædagogiske veje til bedre trivsel i ungdomslivet

Baggrunden for udviklingsarbejdet er, at vi for et lille år siden sendte et call ud for at finde frem til skoler, som havde lyst til at samarbejde med os. Rigtig mange bød ind – og det sætter vi utrolig stor pris på – men det var desværre ikke muligt at inddrage alle og de skoler, vi i dag arbejder videre med er følgende 14 skoler:

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet ultimo 2025

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!
Bog om Ny Udsathed

Bog om Ny Udsathed

I bogen 'Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering. Om ny udsathed i ungdomslivet' stiller vi skarpt på spørgsmålet om, hvordan samfundsmæssige rammesætninger bidrager til at producere mistrivsel blandt unge.

Læs mere og find bogen
Fællesskaber i ungdomslivet: Når de gør godt, og når de gør ondt

Fællesskaber i ungdomslivet: Når de gør godt, og når de gør ondt

Fællesskaber med andre unge er helt afgørende for det gode ungdomsliv. For nogle unge er det at finde sin plads i fællesskaberne dog et omfattende og hårdt arbejde, der kan føre til mistrivsel. I denne bog præsenterer forfatterne en række nye forståelser og indsigter i unges fællesskaber.

Læs mere og find bogen