Om CeFU

Print

Katrine Vraa Justenborg

Katrine Vraa JustenborgKatrine Vraa Justenborg, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: kvju@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. Læring og Forandringsprocesser, Aalborg Universitet 

Arbejdsområde:
I øjeblikket arbejder jeg på mit ph.d.-projekt omhandlende sundhedssocialisering hos folkeskoleelever i 5., 7. og 9. klasse. Formålet med projektet er at få en bred indsigt i, hvordan forskellige klasser skaber sundhedsnormer og hvordan disse normer virker ind på elevernes oplevede sundhed. 

Tidligere i år har jeg beskæftiget mig med evaluering af Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) som fra sommeren 2019 nedlægges og erstattes af Forberedende Grunduddannelse (FGU). I samarbejde med Undervisningsministeriet og Epinion har jeg i samme forbindelse, udarbejdet inspirationskataloger til de fagpersoner, som skal arbejde på FGU'erne. 

I mit professionelle liv brænder jeg for at undersøge sociale og kulturelle aspekter af børn og unges oplevede sundhed, og ønsker med min forskning, at mindske ulighed i sundhed. 

Forskningsfelt:
Børn og unge, ulighed i sundhed, skole og læring, kulturel og social sundhed, mixed methods (kvantitative og kvalitative analyser) og kroppe.

Sundhedssocialisering hos danske folkeskoleelever

I dag mistrives mere end 30 % af eleverne i den danske folkeskole, og derfor er der behov for viden om, hvordan folkeskolen påvirker elevers sundhed. Med sit ph.d.-projekt undersøger Katrine Vraa Justenborg sundhedssocialisering hos danske folkeskoleelever i 5., 7. og 9. klasser ved brug af mixed methods (kvantitative og kvalitative metoder).

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV