Print

Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering - om ny udsathed i ungdomslivet

Titel: Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering - om ny udsathed i ungdomslivet
Forfattere: Noemi Katznelson, Anne Görlich, Mette Pless
Dato: 10.10.2022
Type: Bog
Tags: uddannelse, mistrivsel, trivsel, udsatte unge, præstationskultur, psykologisering

Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering  - om ny udsathed i ungdomslivet

Statistik efter statistik beretter om stigende mistrivsel blandt unge. Unge, forældre, skoler, kommuner, psykiatri, politikere og mange andre peger utvetydigt på, at vi er nødt til at gøre noget, for at de unges trivsel kan blive bedre. Men hvad er der egentlig på færde? Hvordan kan vi med afsæt i sociologien og socialpsykologien forstå unges trivsel, mistrivsel og udsathed i dag?

I bogen stiller vi skarpt på spørgsmålet om, hvordan samfundsmæssige rammesætninger bidrager til at producere mistrivsel blandt unge. Vi undersøger hvilke ungdomsliv, fortællinger og sammenhænge, der gemmer sig bag den stigende mistrivsel og søger begrebsligt at præcisere og indkredse bud på en forståelse af udsathed og mistrivsel i ungdomslivet i dag. Derudover giver vi nogle bud på, hvordan mistrivsel kan forebygges i fremtiden og afhjælpes her og nu.

”Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering – om ny udsathed i ungdomslivet” er henvendt til praktikere, der arbejder med unge og til forskere, studerende, undervisere, politiske beslutningstagere og andre, der beskæftiger sig med ungdomsliv og sociologi.

Udgivelsen er et led i forskningsprojektet ”Ny udsathed” udført af forskere på Center for Ungdomsforskning og realiseret ved en bevilling fra Det Obelske Familiefond.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Ny udsathed

Center for Ungdomsforskning sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed.