Print

Ny udsathed

Mod tidssvarende forklaringer på den stigende udsathed blandt unge og indsatser der fremmer livsduelighed

Center for Ungdomsforskning sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på den stigende mistrivsel blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af psykisk mistrivsel og risikoen for udsathed.

Det er grundigt påvist, at social arv er afgørende for unges uddannelsesniveau, livschancer og trivsel. Imidlertid antyder nyere undersøgelser, at udsatheden er ved at ændre udtryk, og at middelklasseunge i stigende grad også rammes. Nye former for udsathed kræver nye muligheder for positiv forandring i form af indsatser og tilgange, der understøtter oplevelser af livsmestring hos unge i udsatte positioner.  

Der stilles i projektet skarpt på unge mellem 16 og 25 år, der befinder sig i en såkaldt gråzone, hvor de er ramt af forskellige former for psykisk mistrivsel men alligevel ser ud til at have ungdomsliv, der i varierende grader fungerer. I projektet indgår dybdegående, kvalitative undersøgelser med fokus på, hvordan psykisk mistrivsel, udsathed og livsmestring udspiller i sig forhold til forskellige livsarenaer som uddannelse og arbejde, familien og ungdomsfællesskaber.

Undersøgelsen inddrager også kvantitative data og et videnspanel med unge i udsatte positioner. Endelig er det et ønske at finde finansiering til at kunne indgå i en række samarbejder med kommuner, foreninger mv. med henblik på at sikre, at projektet udmøntes i vidensformer, som er relevante og brugbare for frontpersonale, uddannelser, foreninger osv., som møder unge, der er i risiko for nye former for udsathed.

Projektet realisereres vha. en donation på 4,3 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond.

Publikationer

Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering - om ny udsathed i ungdomslivet

Statistik efter statistik beretter om stigende mistrivsel blandt unge. Unge, forældre, skoler, kommuner, psykiatri, politikere og mange andre peger utvetydigt på, at vi er nødt til at gøre noget, for at de unges trivsel kan blive bedre. Men hvad er der egentlig på færde? I bogen stiller vi skarpt på spørgsmålet om, hvordan samfundsmæssige rammesætninger bidrager til at producere mistrivsel blandt unge.

Ny udsathed i ungdomslivet

I denne udgivelse kommer 11 forskere fra ind- og udland med en række bud på, hvordan vi kan forstå udsathed blandt unge set i lyset af aktuelle samfundsmæssige forandringer, og bidrager med forskellige vinkler på, hvordan man kan arbejde med at fremme de unges livsduelighed.

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet medio 2022

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!