Forskning & Samarbejde

Print

Ny udsathed

Mod tidssvarende forklaringer på den stigende udsathed blandt unge og indsatser der fremmer livsduelighed

Center for Ungdomsforskning sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed.

Det er grundigt påvist, at social arv er afgørende for unges uddannelsesniveau, livschancer og trivsel. Imidlertid antyder nyere undersøgelser, at udsatheden er ved at ændre udtryk, og at middelklasseunge i stigende grad også rammes. Nye former for udsathed kræver nye muligheder for positiv forandring, i form af indsatser, der fremmer livsdueligheden hos udsatte unge.

De udsatte der stilles skarpt på er unge mellem 15 og 30 år, der er enten hjemløse, psykisk sårbare eller misbrugere og samtidigt står i en situation af ledighed og/eller gentagende frafald fra uddannelse. I projektet indgår dybdegående, kvalitative undersøgelser med fokus på, hvordan udsathed og livsduelighed udspiller i sig relation til 1. uddannelse/arbejde/ledighed, 2. familien og 3. ungdomsfællesskaber.

Undersøgelsen inddrager også kvantitative data og et videnspanel med udsatte unge. Endelig er det et ønske at finde finansiering til at kunne indgå i en række samarbejder med kommuner, foreninger mv. med henblik på at sikre, at projektet udmøntes i vidensformer, som er relevante og brugbare for frontpersonale, uddannelser, foreninger osv., som danner rammen om det udsatte ungdomsliv.

Projektet realisereres vha. en donation på 4,3 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond.

 

 

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Anne Görlich
ag@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Niels Ulrik Sørensen
ns@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Liv Graversen
liv@learning.aau.dk
Telefon: +45 3025 4536

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet i 2021

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
25. november - Konference: Ny udsathed blandt unge

25. november - Konference: Ny udsathed blandt unge

Mistrivsel, diagnose-eksplosion, præstationskultur, polarisering og social arv – hvad er der på spil? På konferencen sætter vi fokus på, hvordan vi kan forstå udsathed blandt unge set i lyset af de vilkår og forandringer, der præger samfundet og ungdomslivet i dag.

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV