Print

Lika Hansen da Cruz

Lika Hansen da CruzLika Hansen da Cruz, Studentermedhjælp

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: likahdc@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Stud.mag i Socialpsykologi og Læring ved Roskilde Universitet; Humanistisk Bachelor i Pædagogik og Uddannelsesstudier og Socialvidenskab.

Arbejdsområde:
Jeg er praktikant og studentermedhjælper på CeFU og er primært tilknyttet forsknings- og udviklingsprojektet ’Pædagogiske veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne’.

Pædagogiske veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne

I Danmark står vi aktuelt i en situation, hvor antallet af børn og unge, der mistrives, stiger fra år til år. Vi kender ikke den fulde baggrund for udviklingen, men talrige undersøgelser peger på, at en af de væsentlige årsager skal findes i en læringskultur, hvor snævre præstationskrav er kommet til at fylde for meget. Med dette projekt ønsker vi at øge trivslen blandt unge gennem udvikling og afprøvning af trivselsskabende pædagogiske metoder, der mindsker en negativ præstationskultur.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!