Print

Bedre mental trivsel for unge på Forberedende Grunduddannelse

Udviklingsprojektet ’Bedre mental trivsel hos unge på Forberedende Grunduddannelse’ er et samarbejdsprojekt mellem FGU Nordvestsjælland og Broen til Sundhed – Region Sjælland samt Ventilen og PSykInfo i Region Sjælland. Desuden er der tilknyttet en interessentgruppe bestående af de kommunale ungeindsatser (KUI) i Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner, EUC og HF-VUC Nordvestsjælland.

Udviklingsprojektet har til formål at:

  • Understøtte alle unge på FGU i at trives mentalt
  • At give den enkelte unge gode muligheder for at deltage i positive fællesskaber, opbygge positiv selvopfattelse, og tro på egen evne til at håndtere livets udfordringer, så skolefravær og uddannelsesfrafald reduceres
  • At støtte den unges mulighed for at realisere sit eget potentiale i uddannelse, arbejde, fritid og familie

Center for Ungdomsforskning (Aalborg Universitet København) gennemfører, med afsæt i udviklingsprojektet og de igangsatte aktiviteter, et følgeforskningsprojekt, der undersøger om og hvordan de forskellige indsatser, tilgange og metoder gør en positiv forskel for FGU-elevers trivsel.

Projektet løber foreløbigt frem til 2025 og er støttet af Egmont fonden og Nordea-fonden.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Status for projektet

Status: i gang
Projektet forventes afsluttet 2025

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!