Print

Risiko, arbejdsmiljø og negative hændelser: Unge på digitale arbejdsmarkeder (RADAR II)

Baggrund: Da digitalisering og nye beskæftigelsesformer udgør en udfordring i relation til psykosocialt arbejdsmiljø, vil projektet specifikt undersøge og forebygge ’negative handlinger’ blandt unge på digitale arbejdsmarkeder. Internationale studier viser, at digitale distribution af arbejdet kan have en række konsekvenser for det psykosociale arbejdsmiljø: Detaljeret overvågning, seksuel chikane, trusler, mobning og chikane fra kunder/følgere, samt psykosocialt pres fra ansættelsesusikkerhed og kunderatings. I Danmark er dette belyst gennem et mindre pilotstudie (RADAR). Dette studie viser, at digitalt medieret arbejde særligt kan have negative konsekvenser for den psykosociale trivsel blandt unge, og at psykosociale risici forstærkes, når arbejdet er ureguleret og har en isolerende og individualiserende karakter. Digitalt medieret beskæftigelse vurderes at være i vækst, især blandt unge. Dette kalder på viden om hvilke forebyggende virkemidler, det er muligt at anvende på et ureguleret og individualiseret arbejdsmarked.

Formål: At igangsætte og evaluere tiltag til forebyggelse af negative handlinger blandt unge, der har digitalt medieret beskæftigelse, i samarbejde med relevante interessenter på det digitale arbejdsmarked.

Målgruppe: 18-30-årige med arbejde der er muliggjort af digitale teknologier, og som udføres på- eller gennem digitale platforme, herunder beskæftigede på digitale arbejdsplatforme og sociale medieplatforme.

Metode: Da beskæftigede på det digitale arbejdsmarked hverken har en traditionel arbejdsgiver eller en traditionel arbejdsplads, afsøges og afprøves nye virkemidler blandt utraditionelle aktører i arbejdsmiljøfeltet gennem et tværfagligt kollaborativt udviklingsprojekt. Her samarbejder deltagerne om at udvikle og evaluere en forebyggende social medie-kampagne med unge influencere som afsendere. Deltagerne er professionelle aktører og unge influencere, der er udvalgt fordi, de har interesse i, viden om og adgang til at forebygge negative handlinger på et ureguleret digitalt medieret arbejdsmarked. For at kvalificere KTE-samarbejdet indhentes ny viden om negative handlinger i digitalt medieret beskæftigelse. Der indhentes 20 kvalitative interviews, idet betydningen af negative handlinger må forstås i relation til kontekst og livssammenhæng. I projektet implementeres derudover et spørgeskema om arbejdsmiljø blandt unge på digitale arbejdsmarked, udviklet i RADAR-projektet, der danner udgangspunkt for KTE-samarbejdet og giver mulighed for at evaluere kampagnens effekt.

Forskere: Mette Lykke Nielsen, lektor ved Institut for kultur og læring, CeFU, AAU. Louise Yung Nielsen, adjunkt ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Johnny Dyreborg, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Thomas Clausen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet medio 2023

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere