Print

Risiko, arbejdsmiljø og krænkende handlinger blandt unge med platformsmedieret arbejde (RADAR II)

Titel: Risiko, arbejdsmiljø og krænkende handlinger blandt unge med platformsmedieret arbejde (RADAR II)
Forfattere: Mette Lykke Nielsen, Louise Yung Nielsen, Sara Weinke Christiansen, Sandra Nielsen, Thomas Clausen, Johnny Dyreborg
Dato:
Type: Rapport
Tags:

Risiko, arbejdsmiljø og krænkende handlinger blandt unge med platformsmedieret arbejde (RADAR II)

Denne rapport sammenfatter resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ’Risiko, arbejd­smiljø og krænkende handlinger blandt unge med platformsmedieret arbejde’ (RADAR 2). Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden (Projekt nr. 54-2020-09), og gennemført i et samarbejde mellem Center for Ungdoms­forsk­ning (CeFU) på Aalborg Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samt Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Projektet er gennemført i perioden 1. februar 2020 til og med december 2023.

Det overordnede formål med projektet har været at undersøge forekomst og typer af krænkende handlinger, som unge 18-30-årige udsættes for i platformsmedieret arbejde (PMA). Der blev udviklet og afprøvet to kampagner med henblik på at nedbringe krænkende handlinger i platformsmedieret arbejde. Projektet er udført som et kollaborativt forskningsprojekt, hvilket har betydet, at der fra RADAR-projektets start, har været etableret stærke samarbejdsrelationer gennem dialog og interaktion mellem forskerne og de potentielle brugere af forskningen.

Overordnet viser rapporten, hvordan digitale teknologier er medproducerende af et stadig mere grænseløst arbejdsliv, hvor det ofte anonyme onlinemøde mellem den beskæftigede og kunder/følgere åbner for nye former for krænkende handlinger. Resultaterne i denne rapport viser således, hvordan digitale platformes mediering af arbejdet skaber nye udfordringer for de beskæftigede i forhold til beskyttelse mod krænkende handlinger.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Risiko, arbejdsmiljø og negative hændelser: Unge på digitale arbejdsmarkeder (RADAR II)

Formålet med projektet er at igangsætte og evaluere tiltag til forebyggelse af negative handlinger blandt unge, der har digitalt medieret beskæftigelse, i samarbejde med relevante interessenter på det digitale arbejdsmarked. Målgruppen er 18-30-årige med arbejde der er muliggjort af digitale teknologier, og som udføres på- eller gennem digitale platforme, herunder beskæftigede på digitale arbejdsplatforme og sociale medieplatforme.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!