Print

Afrapportering af følgeforskningsprojektet i forbindelse med SATS-Projektet

’Afrapportering af følgeforskningsprojektet i forbindelse med SATS- projektet ”Fra produktionsskole til Erhvervsskolesystem”.

I rapport undersøges det, hvordan en gruppe unge har oplevet de initiativer der er blevet sat i værk i løbet af projektet ”Fra produktionsskole til Erhvervsskolesystem”. I rapporten gives der stemme til nogle af de unge, som projektet har rettet sig imod. Nemlig unge der af forskellige individuelle, sociale og/eller helbredsmæssige grunde ikke uden videre glider ind i eksisterende læringsmiljøer. Rapporten giver således et indblik i deres reaktioner på de initiativer som de har været deltagere i.

Publikationer

Afrapportering af følgeforskningsprojektet i forbindelse med SATS-projektet Fra Produktionsskole til Erhvervsskolesystem

Denne rapport er en afrapportering af det følgeforskningsprojekt som Center for Ungdomsforskning har udført parallelt med SATS projektet- ”Fra produktionsskole til Erhvervsskolesystem”.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttes primo 2010