Print

Afrapportering af følgeforskningsprojektet i forbindelse med SATS-projektet Fra Produktionsskole til Erhvervsskolesystem

Titel: Afrapportering af følgeforskningsprojektet i forbindelse med SATS-projektet Fra Produktionsskole til Erhvervsskolesystem
Forfattere: Mette Lykke Nielsen
Dato: 01.10.2010
Type: Rapport
Tags: følgeforskning, SATS, produktionsskole, erhvervsskoler

Afrapportering af følgeforskningsprojektet i forbindelse med SATS-projektet Fra Produktionsskole til Erhvervsskolesystem

Denne rapport er en afrapportering af det følgeforskningsprojekt som Center for Ungdomsforskning har udført parallelt med SATS projektet - ”Fra produktionsskole til Erhvervsskolesystem”.

Center for Ungdomsforskning har siden SATS projektets opstart i 2007 fulgt projektet gennem et følgeforskningsprojekt. Sideløbende med at projektet er blevet gennemført, er der blevet afholdt møder med projektdeltagere, repræsentanter fra Center for Ungdomsforskning har deltaget og holdt oplæg på midtvejsseminaret i februar 2009 og der er indhentet interviews med undervisere og elever på forskellige EUD- forløb og forskellige produktionsskoler i lokalområdet. Første gang i sep. 2008, anden gang i juni 2010.

I denne rapport undersøges det, hvordan de unge har oplevet de initiativer, der er blevet sat i værk i løbet af projektet. I rapporten gives der stemme til nogle af de unge, som projektet har rettet sig imod. Nemlig unge der af forskellige individuelle, sociale og/eller helbredsmæssige grunde ikke uden videre glider ind i eksisterende læringsmiljøer. Rapporten giver således et indblik i deres reaktioner på de initiativer som de har været deltagere i.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Afrapportering af følgeforskningsprojektet i forbindelse med SATS-Projektet

Følgeforskning i forbindelse med SATS-projektet. Gennemført af EUC Nord, Produktionsskoler - og UU-centre i Vendsyssel.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911