Print

Unges lyst til læring

I forskningsprogram ’Unges lyst til læring’, som har været finansieret af Egmont Fonden, er der blevet arbejdet over en længere årrække med unges motivation for læring som fokus i både empirisk og teoretisk forstand. Forskningsprojektet tog afsæt i spørgsmålene:

  • Hvad vækker og støtter de unges engagement og lyst til deltagelse i læringsaktiviteter?
  • Hvilken betydning har forskellige arenaer i ungdomslivet for de unges læringslyst?
  • Hvad skal der til for at motivere flere unge til uddannelse?

Formålet med projektet var således at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring. Indsatsen, der blev igangsat i 2012, bestod af tre dele:

Del 1) Tværgående forskning om unges lyst til læring
Del 2) Lyst til læring i udskolingen
Del 3) Køn og læring på ungdomsuddannelserne 

Forskningsprojektet har bl.a. udviklet to modeller for unges læring og læringslyst. Den ene model optræder i bogen ’Unges motivation og læring’ fra 2014 og giver et overblik over forskellige tilgange til motivation for læring blandt unge. Den anden model, motivationspaletten, er at finde i bogen ’Unges motivation i udskolingen’ fra 2015. Denne model viser, hvordan man kan tænke og arbejde med at fremme unges motivation for læring.

Derudover har forskningsprojektet været tæt forbundet med konkrete samarbejds- og udviklingsprojekter i uddannelsessystemet og foreningslivet, hvilket har medvirket til, at projektets viden løbende er bragt i spil i forhold til de professionelle, der arbejder med unges læring. Udover førnævnte publikationer er bøgerne ’De topmotiverede unge’ og ’Understanding Learning and Motivation in Youth: Challenging policy and practice’ samt e-bogen ’Uddannelse der motiverer’ også udgivet på baggrund af projektet. Projektet er forankret og videreført gennem videreformidling og anvendelse af dets resultater på bl.a. skoler og uddannelses- og vejledningssteder.

Desuden funderes projektet politisk via policy-arbejde i nævn og udvalg og gennem indflydelse på lovgivningen, samt forskningsmæssigt via etablering af et forskernetværk om unges motivation for uddannelse og lyst til læring i henholdsvis Norden og England.

Læs debatindlæg om unges motivation

 

Publikationer

De topmotiverede unge

Med udgangspunkt i beretninger fra ti unge, der skiller sig ud ved i særlig grad at udfolde engagement og virkelyst indenfor et bestemt område, giver bogens forfattere deres bud på, hvad der uden for uddannelsessystemet skaber motivation for unge, hvilke fremtidsperspektiver fortællingerne peger på, og hvad kan man gøre for at skabe og støtte unges motivation i og uden for uddannelsessystemet.

Film om motiverende læringsmiljøer i praksis

To film om motiverende læringsmiljøer i praksis.

Uddannelse der motiverer - Forsøg på forandring på ungdomsuddannelserne

Hvordan skabes motivation på ungdomsuddannelserne? Rapporten følger over et år en række praksisnære tiltag, som tilstræber netop dette. Desuden viser rapporten hvordan køn bruges som kategori til at forstå forholdet mellem elevernes præstationer og uddannelsesmotivation.

Understanding Learning and Motivation in Youth

Bogen bygger på interviews med en lang række europæiske forskere (blandt andet Gert Biesta, Thomas Ziehe, Barbara Stauber, Carolyn Jackson, Harriet Bjerrum Nielsen, Mette Pless og Ove Kaj Pedersen), der hver giver deres bud på, hvordan man kan forstå unges motivation for læring og uddannelse i lyset af aktuelle tendenser i ungdoms- og samfundslivet.

Unges motivation i udskolingen. Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen

Anden udgivelse i vores forskningsprojekt 'Unges lyst til læring'. Med afsæt i tætte analyser af skolehverdagen og elevernes oplevelser af, hvad der motiverer dem, præsenterer denne bog en ny forståelse af motivation og giver samtidig et bud på, hvordan man kan arbejde med motivation i praksis.

Unges motivation og læring

I denne bog fortæller 12 eksperter om unges motivation for læring og uddannelse - set i lyset af brydninger og forandringer, der præger samfundet, uddannelsesverdenen og ungdomslivet. Bogen beskriver motivationens udfordringer og de centrale begreber, man kan forstå motivation igennem, og den giver en række anbefalinger til arbejdet med at styrke unges motivation for læring og uddannelse

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet medio 2018

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!