Forskning & Samarbejde

Print

Unges lyst til læring

Rundt om i den danske uddannelsesverden er behovet for ny viden om unges læring - og ikke mindst lyst til læring - stor. Mange undervisere kæmper dagligt med at motivere og engagere de unge, og de unge kæmper på deres side med 'at tage sig sammen'.  Uddannelse er en helt central del af ungdomslivet, men mange unge synes at mangle motivation for at uddanne sig. Resultatet er stigende problemer med fravær, frafald og skoletræthed.

Både forskning og politiske initiativer har først og fremmest fokuseret på at nedbringe de negative konsekvenser af motivationsproblemerne. Derimod har der været mindre fokus på, hvad der positivt kan gøres for at øge unges motivation og lyst til læring og uddannelse.

•    Hvad vækker og støtter de unges engagement og lyst til deltagelse i læringsaktiviteter?
•    Hvilken betydning har forskellige arenaer i ungdomslivet for de unges læringslyst?
•    Hvad skal der til for at motivere flere unge til uddannelse?

Ovennævnte spørgsmål danner afsæt for et nyt forskningsprojekt på Center for Ungdomsforskning. Formålet er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øges unges lyst til og motivation for læring. Dette skal ske ved at forbinde forskning med konkrete samarbejds- og udviklingsprojekter i uddannelsessystemet og i foreningslivet. På den måde vil den viden, der udvikles i projektet, kontinuerligt blive bragt i spil i forhold til de professionelle, der arbejder med unges læring.  Målet er at øge antallet af unge, som får en kompetencegivende uddannelse - og dermed er rustet til fremtidens vidensamfund. Men også at medvirke til at flest mulige unge kan få et godt ungdomsliv, hvor de oplever lyst og mulighed for at lære og uddanne sig.

Det er Egmont Fonden, der finansierer forskningsprojektet. Direktøren for Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, siger om projektet:

"Det er en ambitiøs og perspektivrig satsning, som giver os helt ny og vigtig viden om, hvad der motiverer unge mennesker til at uddanne sig og lære. Det ved vi desværre alt for lidt om i dag. Og så er det positivt, at forskningsprojektet inddrager de unge aktivt, og at den nye viden bliver formidlet til både de unge selv og alle de aktører, der beskæftiger sig med unges skolegang."

Indsatsen løber fra 1. maj 2012 til 2017. Den består af 3 forskellige dele:

Del 1) Tværgående forskning om unges lyst til læring
Del 2) Lyst til læring i udskolingen
Del 3) Køn og læring på ungdomsuddannelserne 

Camilla Hutter, områdechef for Danmarks Evalueringsinstitut, er tilknyttet som ekspert på projektet.

Læs debatindlæg om unges motivation

Publikationer

De topmotiverede unge

Med udgangspunkt i beretninger fra ti unge, der skiller sig ud ved i særlig grad at udfolde engagement og virkelyst indenfor et bestemt område, giver bogens forfattere deres bud på, hvad der uden for uddannelsessystemet skaber motivation for unge, hvilke fremtidsperspektiver fortællingerne peger på, og hvad kan man gøre for at skabe og støtte unges motivation i og uden for uddannelsessystemet.

Film om motiverende læringsmiljøer i praksis

To film om motiverende læringsmiljøer i praksis.

Uddannelse der motiverer - Forsøg på forandring på ungdomsuddannelserne

Hvordan skabes motivation på ungdomsuddannelserne? Rapporten følger over et år en række praksisnære tiltag, som tilstræber netop dette. Desuden viser rapporten hvordan køn bruges som kategori til at forstå forholdet mellem elevernes præstationer og uddannelsesmotivation.

Understanding Learning and Motivation in Youth

Bogen bygger på interviews med en lang række europæiske forskere (blandt andet Gert Biesta, Thomas Ziehe, Barbara Stauber, Carolyn Jackson, Harriet Bjerrum Nielsen, Mette Pless og Ove Kaj Pedersen), der hver giver deres bud på, hvordan man kan forstå unges motivation for læring og uddannelse i lyset af aktuelle tendenser i ungdoms- og samfundslivet.

Unges motivation i udskolingen. Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen

Anden udgivelse i vores forskningsprojekt 'Unges lyst til læring'. Med afsæt i tætte analyser af skolehverdagen og elevernes oplevelser af, hvad der motiverer dem, præsenterer denne bog en ny forståelse af motivation og giver samtidig et bud på, hvordan man kan arbejde med motivation i praksis.

Unges motivation og læring

I denne bog fortæller 12 eksperter om unges motivation for læring og uddannelse - set i lyset af brydninger og forandringer, der præger samfundet, uddannelsesverdenen og ungdomslivet. Bogen beskriver motivationens udfordringer og de centrale begreber, man kan forstå motivation igennem, og den giver en række anbefalinger til arbejdet med at styrke unges motivation for læring og uddannelse

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Mette Lykke Nielsen
mln@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet 2017

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV