Print

Film om motiverende læringsmiljøer i praksis

Titel: Film om motiverende læringsmiljøer i praksis
Forfattere: Mette Pless
Dato: 06.10.2016
Type: Andet
Tags: motivation, læringsmiljø, film

Film om motiverende læringsmiljøer i praksis

Motivationsmodellen udfoldet

 

Motiverende læringsmiljøer er noget, der kan skabes! Det viser Center for Ungdomsforsknings (CeFU) projekt "Unges motivation i udskolingen". Motivation er nemlig ikke en forudsætning for, at de unge kan lære noget i skolen, men et resultat af det, der foregår i skolen. Motivation kan således ikke forstås som noget den enkelte elev har eller ikke har, men derimod som noget, der skabes i mødet mellem eleverne og den uddannelsessammenhæng, de indgår i. 

I to nye film formidler lektor Mette Pless forskningen om motivation i udskolingen. Der gives samtidig eksempler fra praksis, som kan give lærere indsigt i, hvordan man kan skabe mere motiverende læringsmiljøer, lyst og engagement hos elever.

Film 1 uddyber, hvorfor motivation er noget  der opstår kontekstuelt, og film 2 giver bud på, hvordan man kan arbejde med motivation i praksis. 

Se filmene her

Du kan læse mere om motivation og motivationsorienteringer i bogen "Unges motivation i udskolingen", der kan købes via Aalborg Universitetsforlag. 

Køb bogen her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!