Print

Unges motivation og læring

Titel: Unges motivation og læring
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen, Camilla Hutters, Noemi Katznelson & Tilde Mette Juul
Dato: 14.08.2013
Type: Bog
Tags: uddannelse, ungdom, frafald, ungdomsuddannelse

Unges motivation og læring

I bogen "Unges motivation og læring - 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsesystemet" giver 12 førende eksperter på området et indblik i den aktuelle viden om unges motivation for læring og uddannelse. Bogen skaber et billede af de aktuelle udfordringer, de centrale begreber samt pejlemærker der er for det videre arbejde med unges motivation for læring og uddannelse.

Selve bogen henvender sig til studrende, undervisere, praktikere på efteruddannelse samt politiske beslutningstagere og alle andre, der teoretisk og praktisk beskæftiger sig med unges liv og ungdomssociologi. 

Udgivelsen er et led i Center for Ungdomsforsknings forskningsprojekt Unges lyst til læring, der er støttet af Egmont fonden. Bogen er redigeret af Niels Ulrik Sørensen, Camilla Hutters, Noemi Katznelson og Tilde Mette Juul. 

Bogen "Unges motivation og læring" kan bestilles på Hans Reitzels forlag.

Køb bogen her 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Unges lyst til læring

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Læs mere om unges lyst til læring