Print

Lyst til læring i udskolingen

Projektet løber fra medio 2012 til medio 2015 og er 2. del af forskningsprojektet "Unges lyst til læring", som foretages i samarbejde med Egmont fonden, der går ud på at udvikle ny viden, som belyser unges lyst til læring samt iværksætter og afprøver nye indsatser, der øger unges lyst til læring og dermed øger antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse.

Projektet "Lyst til læring i udskolingen" har til hensigt at lave en 360 graders undersøgelse af, hvad der giver unge i udskolingen lyst til læring. Projektet vil følge de unge 360 grader rundt gennem alle de arenaer og læringsrum, de færdes i, for på den måde at afdække, hvornår de oplever lyst til læring, hvordan og i hvilket omfang viden overføres mellem de forskellige sammenhænge, samt hvilken betydning forskellige læringsrum har for de unges læringslyst i skolen.

Projektet vil forsøge at besvare følgende overordnede spørgsmål:

  • Hvad motiverer de unge i udskolingen til at lære noget, og er der forskel på forskellige elevgruppers lyst til læring og uddannelse?
  • Hvilke forskellige læringsrum indgår de unge i, og hvilken betydning har de for de unges lyst til læring og uddannelse?
  • Hvad betyder forældrene og deres involvering for de unges motivation og læringslyst?
  • Hvilken betydning har de unges erfaringer med læring i grundskolen for deres lyst og motivation til videre uddannelse?
  • Hvad vækker og støtter de unges engagement og lyst til deltagelse i læringsaktiviteter?

Publikationer

Unges motivation i udskolingen. Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen

Anden udgivelse i vores forskningsprojekt 'Unges lyst til læring'. Med afsæt i tætte analyser af skolehverdagen og elevernes oplevelser af, hvad der motiverer dem, præsenterer denne bog en ny forståelse af motivation og giver samtidig et bud på, hvordan man kan arbejde med motivation i praksis.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet juni 2015

Videoklip fra forskningscirklen

Videoklippene på denne side er korte præsentationer af det udviklingsarbejde de medvirkende lærer i forskningscirklen har arbejdet med. I videoerne fortæller de om deres aktioner og deres refleksioner i forhold til at arbejde med udskolingselevers motivation.

Klik her
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!