Print

Videoklip fra forskningscirklen

Videoklippene på denne side er korte præsentationer af det udviklingsarbejde de medvirkende lærer i forskningscirklen har arbejdet med. I videoerne fortæller de om deres aktioner og deres refleksioner i forhold til at arbejde med udskolingselevers motivation.

Bevidsthed om egne motivationsmønstre

Hvordan kan enkelte elever, som lærere oplever som umotiverede, få styrket deres motivation og deltagelse, hvis de bliver mere bevidste om deres egne motivationsmønstre,? Det var den motivationsudfordring, som to de to lærere fra Ådalens skole satte sig for at undersøge og håndtere efter, at de havde interviewet to elever, som de hver især oplevede var meget svære at motivere for læring og for deltagelse i undervisningen.

Se videoen her

Motivation i gruppearbejde

Omdrejningspunktet for lærerne fra Rødkilde skole lød således: Hvordan skabes der medansvar og motivation for gruppearbejde? Arbejdet med elevernes motivation for gruppearbejdet udsprang af, at de elever, som lærerne indledningsvist interviewede omkring motivation, udpegede gruppearbejde som en - blandt flere - undervisningsformer, som de oplevede som motiverende. Eleverne kunne godt lide gruppearbejde, fordi arbejdsformen giver eleverne mulighed for at være aktive, for at samarbejde og for at opleve et fællesskab. Samtidig var de interviewede også meget bevidste om, at gruppearbejdet også kunne afspore deres arbejdsproces og indsats.

Se videoen her

 

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!