Print

Understanding Learning and Motivation in Youth

Titel: Understanding Learning and Motivation in Youth
Forfattere: Noemi Katznelson, Niels Ulrik Sørensen og Knud Illeris
Dato: 01.01.2018
Type: Bog
Tags: motivation

Understanding Learning and Motivation in Youth

Bogen bygger på interviews med en lang række europæiske forskere (blandt andet Gert Biesta, Thomas Ziehe, Barbara Stauber, Carolyn Jackson, Harriet Bjerrum Nielsen, Mette Pless og Ove Kaj Pedersen), der hver giver deres bud på, hvordan man kan forstå unges motivation for læring og uddannelse i lyset af aktuelle tendenser i ungdoms- og samfundslivet.

Enkelte af interviewsne indgår også i bogen Unges motivation og læring, men til denne nye bog er der blevet lavet en række nye interview samt en ny framing, hvor læringsaspektet og relevante internationale diskussioner er trukket yderligere frem.

Bogen henvender sig til undervisere, ledere, studerende og forskere, der beskæftiger sig med unges motivation og læring.

Forlaget Routledge skriver følgende: 

"With an original and accessible format and a unique insight into the thoughts of a select group of academics, Understanding Learning and Motivation is essential reading for students, researchers and academics studying the effects of neoliberal education, as well as practicing teachers and educational leaders who are attempting to combat the problem."

Køb bogen her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!