Print

Den gode overgang

Et forsknings- og udviklingsprojekt om unge, der flytter hjemmefra, og hvordan vi kan blive bedre til at understøtte en god overgang til voksenlivet  

I dette forsknings- og udviklingsprojekt sætter vi fokus på unge, der flytter hjemmefra. Vi vil på nært hold følge 36 unge og deres forældre i det første år, efter de unge er flyttet hjemmefra, og kortlægge, hvad der kendetegner gode og dårlige overgange. Sammen med en række uddannelser, foreninger mv. vil vi også involvere udvalgte unge fra projektet til at designe og udvikle redskaber, der kan understøtte gode overgange. Projektet vil således både have en forskningsdel, der skal undersøge unges overgange fra hjemme- til udeboende, og en udviklingsdel, der skal understøtte gode overgange. I tillæg etableres en designdel, med et særligt fokus på teknologistøttede designs, der understøtter de to øvrige dele og sikrer, at projektet udmøntes i redskaber og vidensformater, som er relevante og brugbare for de unge og deres forældre samt for uddannelser, foreninger osv., som danner ramme om ungdomslivet.  

Projektet laves i et partnerskab mellem Center for Ungdomsforskning og Forskningscenter for Video ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.

Projektet er realisereret vha. en donation på 3,8 mio. kr. fra Nordeafonden.


Hør podcastserie: Den Gode Overgang

Læs Berlingskes artikel om projektet

 

Publikationer

Når unge flytter hjemmefra. Om bevægelser, udfordringer og muligheder i unges overgange til voksenlivet

I Danmark flytter 90.000 unge årligt hjemmefra. Bogen ’Når unge flytter hjemmefra’ kaster lys over, hvordan forskellige unge oplever og håndterer overgangen fra hjemme- til udeboende. Bogen giver svar på spørgsmål som: Hvorfor flytter de unge hjemmefra? Hvordan finder de et sted at bo? Hvordan klarer de økonomien og alt det praktiske? Hvordan opleves den første tid? Hvad er afgørende for, om de falder til? Hvordan påvirkes forholdet til forældrene? Og hvorfor flytter nogle hjem igen? Bogen henvender sig til studerende, undervisere, praktikere på efteruddannelse og andre, der teoretisk og praktisk beskæftiger sig med unge og ungdomssociologi. Bogen er også rettet mod frivillige og ansatte i foreninger, kommuner, interesseorganisationer, forældreorganisationer og boligselskaber, som er i kontakt med unge på vej ind i voksenlivet. Bogens primære forfattere er tilknyttet dels Center for Ungdomsforskning og dels Forskningscenter for Video ved Aalborg Universitet i København. Projektet bag udgivelsen er støttet af Nordea-fonden.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Status for projektet

Status: afsluttet

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!