Print

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Denne rapport sammenfatter resultaterne af et tre- årige forskningsprojekt 'Sikkert Arbejde For Unge' (SAFU). Projektet har haft til formål at etablere viden om baggrunden for unges overhyppighed af arbejdsulykker i metalindustri, på social og sundhedsområdet (SoSu) samt i detailhandlen, hvor der samlet set er mange unge ansat.

Med denne rapport håber vi, at projektets resultater kan understøtte myndigheder, organisationer og arbejdsmiljøprofessionelle i arbejdet med at forebygge unges arbejdsskader samt bidrage til realiseringen af 2020 handlingsplanen for arbejdsmiljøet, som har fokus på unge og nyansatte.

Projektet er gennemført i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet i Herning.

I rapporten peger vi på, at unge arbejdstagere er en meget differentieret gruppe, hvor alder ikke er præcis nok til at definere og undersøge risiko og ulykker. Unge praktiserer langt fra sikkerhed og arbejdsmiljø på samme måde. Deres måder at gøre risiko og arbejdsmiljø afhænger af de positioner de har i organisationen, samt de betingelser de er beskæftigede under. Et afgørende resultat i projektet er i den forbindelse konstruktionen af seks kategorier af unge: 'Faglærte', 'Elever/lærlinge', 'Sabbatår ungarbejdere', 'Studerende i arbejde', 'Uddannelsesdropouts' samt 'Vikarer. Formålet med de nye ungdomskategorier er at målrette forebyggelse af arbejdsulykker blandt unge mere direkte end det tidligere har været muligt.

Publikationer

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Denne rapport sammenfatter resultaterne af et tre- årige forskningsprojekt ’Sikkert Arbejde For Unge’ (SAFU). Projektet har haft til formål at etablere viden om baggrunden for unges overhyppighed af arbejdsulykker i metalindustri, på social og sundhedsområdet (SoSu) samt i detailhandlen, hvor der samlet set er mange unge ansat.

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU-læring)

Denne rapport sammenfatter resultaterne af det 2-årige forskningsprojekt 'Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion' (SAFU Læring). Projektet har undersøgt, hvordan unge lærer sikkerhed de første 3 måneder på deres arbejdsplads, og hvordan det sætter dem i stand til at håndtere risikoforhold i deres arbejde. Resultaterne danner grundlag for at pege på, hvordan man bedst indfører unge til sikkert arbejdet.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet april 2014