Print

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU-læring)

Titel: Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU-læring)
Forfattere: Mette Lykke Nielsen, Astrid Jørgensen, Regine Grytnes, Johnny Dyreborg og Kent Jacob Nielsen
Dato: 01.06.2017
Type: Rapport
Tags: arbejdsmiljø, arbejdsskader, fritidsarbejde, sikkerhed, unge og arbejde

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU-læring)

Denne rapport sammenfatter resultaterne af det 2-årige forskningsprojekt 'Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion' (SAFU Læring). Projektet har undersøgt, hvordan unge lærer sikkerhed de første 3 måneder på deres arbejdsplads, og hvordan det sætter dem i stand til at håndtere risikoforhold i deres arbejde. Resultaterne danner grundlag for at pege på, hvordan man bedst indfører unge til sikkert arbejdet.

Rapporten tager udgangspunkt i kvalitativt datamateriale, som er indsamlet blandt unge i aldersgruppen 18-30 år i tre brancher - detailhandlen, social- og sundhedsområdet samt metalindustrien. Vi har gennemført etnografiske arbejdspladsobservationer på 17 arbejdspladser, hvor vi har fulgt de unge i kortere eller længere tid i løbet af de første 3 måneder på deres nye arbejdsplads. På disse virksomheder har vi gennemført 95 kvalitative interviews af unge medarbejdere samt af de ledere og kollegaer, der har været ansvarlige for de unges oplæring og sikkerhed.

De mere detaljerede resultater er formidlet i videnskabelige publikationer, på videnskabelige konferencer, i nyheder samt gennem en række oplæg for relevante aktører på området. Bagerst i denne rapport er der en oversigt over forskningsformidling og bred formidling om projektet og resultaterne af det. Med denne rapport håber vi, at projektets resultater kan understøtte myndigheder, organisationer og arbejdsmiljøprofessionelle i deres arbejde med at udvikle forløb og materiale til instruktion og oplæring af unge arbejdstagere, som kan forebygge arbejdsskader. På den måde vil dette projekt bidrage til at realisere 2020-handlingsplanen for arbejdsmiljøet, som blandt andet har fokus på unge og nyansatte.

Projektet er gennemført på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet samt Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest - Universitetsklinik, Herning.

Læs den færdige rapport

Læs mere om forskningen bag publikationen

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Denne rapport sammenfatter resultaterne af et tre- årige forskningsprojekt ’Sikkert Arbejde For Unge’ (SAFU). Projektet har haft til formål at etablere viden om baggrunden for unges overhyppighed af arbejdsulykker i metalindustri, på social og sundhedsområdet (SoSu) samt i detailhandlen, hvor der samlet set er mange unge ansat.

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan oplæring og instruktion af unge i sikkerhed skal udformes, for at bidrage til at reducere risikoen for, at unge kommer til skade i arbejdet. Projektet vil yderligere undersøge, hvordan unge oplæres i sikkerhed på arbejdspladsen i de første tre måneder af deres ansættelse, og om dette læringsforløb er tilstrækkeligt i forhold til risikoforhold i deres arbejde.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!