Print

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion

Formålet er at undersøge, hvordan oplæring og instruktion af unge i sikkerhed skal udformes, for at kunne bidrage til at reducere risikoen for, at unge kommer til skade i arbejdet. Vi ved, at de første måneder på arbejde er de farligste, især for unge ansatte. Vi ved også, at unge er en meget differentieret gruppe. Projektet vil derfor undersøge forskellige kategorier af unge ansattes læringsforløb, med fokus på de første tre måneder på arbejdspladsen. Desuden vil der blive udarbejdet forslag til nye former for læringsforløb rettet mod oplæring og instruktion i sikkerhed, der tager højde for unges arbejdspraksis og risikoforhold. Projektet vil undersøge følgende spørgsmål:

  • Hvordan lærer unge sikkerhed i de første 3 måneder på deres arbejdsplads?
  • Er unges læringsforløb i relation til sikkerhed tilstrækkelige i forhold til at håndtere risikoforhold i deres arbejde?
  • Hvordan kan oplæring og instruktion i sikkerhed konkret udformes til forskellige kategorier af unge i deres første tid på deres arbejdsplads?

Disse spørgsmål besvares på tværs af tre brancher, nemlig metalindustri, social- og sundhedsområdet samt detailhandlen. Projekt er 2 årigt (01.02.2015 - 01.02.2017) og udføres i samarbejde med Johnny Dyreborg, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og forsker Regine Grytnes, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Desuden er Dr. Robin Baker (USA) og professor Silvia Gherardi (Italien) begge tilknyttet projektet.

Læs mere om projektet på Det Nationale Center for Arbejdsmiljøs hjemmeside

Læs rapporten her

Publikationer

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU-læring)

Denne rapport sammenfatter resultaterne af det 2-årige forskningsprojekt 'Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion' (SAFU Læring). Projektet har undersøgt, hvordan unge lærer sikkerhed de første 3 måneder på deres arbejdsplads, og hvordan det sætter dem i stand til at håndtere risikoforhold i deres arbejde. Resultaterne danner grundlag for at pege på, hvordan man bedst indfører unge til sikkert arbejdet.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet marts 2017

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!