Print

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Titel: SAFU - Sikkert arbejde for unge
Forfattere: Mette Lykke Nielsen, Johnny Dyreborg, Pete Kines, Martha Nina Ozmec, Kent Jacob Nielsen og Kurt Rasmussen
Dato: 01.04.2014
Type: Rapport
Tags:

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Denne rapport sammenfatter resultaterne af et tre- årige forskningsprojekt 'Sikkert Arbejde For Unge' (SAFU). Projektet har haft til formål at etablere viden om baggrunden for unges overhyppighed af arbejdsulykker i metalindustri, på social og sundhedsområdet (SoSu) samt i detailhandlen, hvor der samlet set er mange unge ansat.

Med denne rapport håber vi, at projektets resultater kan understøtte myndigheder, organisationer og arbejdsmiljøprofessionelle i arbejdet med at forebygge unges arbejdsskader samt bidrage til realiseringen af 2020 handlingsplanen for arbejdsmiljøet, som har fokus på unge og nyansatte.

Projektet er gennemført i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet i Herning.

I rapporten peger vi på, at unge arbejdstagere er en meget differentieret gruppe, hvor alder ikke er præcis nok til at definere og undersøge risiko og ulykker. Unge praktiserer langt fra sikkerhed og arbejdsmiljø på samme måde. Deres måder at gøre risiko og arbejdsmiljø afhænger af de positioner de har i organisationen, samt de betingelser de er beskæftigede under. Et afgørende resultat i projektet er i den forbindelse konstruktionen af seks kategorier af unge: 'Faglærte', 'Elever/lærlinge', 'Sabbatår ungarbejdere', 'Studerende i arbejde', 'Uddannelsesdropouts' samt 'Vikarer. Formålet med de nye ungdomskategorier er at målrette forebyggelse af arbejdsulykker blandt unge mere direkte end det tidligere har været muligt."

Læs rapporten her

SAFU

Læs mere om forskningen bag publikationen

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Denne rapport sammenfatter resultaterne af et tre- årige forskningsprojekt ’Sikkert Arbejde For Unge’ (SAFU). Projektet har haft til formål at etablere viden om baggrunden for unges overhyppighed af arbejdsulykker i metalindustri, på social og sundhedsområdet (SoSu) samt i detailhandlen, hvor der samlet set er mange unge ansat.

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!