Print

Nye arbejdsformer blandt unge: Konsekvenser for unges arbejdsmiljø

Globale arbejdsmarkedsforandringer og nye arbejdsformer bliver ofte først synlige blandt unge arbejdstagere, for derefter at arbejde sig op gennem alle aldersgrupper. Begreber som 'GIG økonomi', 'prekært arbejde' og 'affektivt arbejde' er blevet vigtige, fordi de kan være med til at forklare de forandringer, som vi i øjeblikket oplever. Begreberne konceptualiserer, hvordan ændrede økonomiske og politiske forhold både producerer nye jobmuligheder og nye former for marginalisering og udstødelse på arbejdsmarkedet. Tidligere forskning har vist, at midlertidige og atypiske ansættelser kan have negative konsekvenser for den enkeltes arbejdsmiljø, sikkerhed og sociale vilkår. Men den voksende gruppe af unge der arbejder på nye måder i 'atypiske' jobs er underbelyst i en nordisk sammenhæng, og der er endnu ikke lavet studier der undersøger, hvilke arbejdsmiljøproblemer den aktuelle transformation af arbejdsmarkedet medfører for unge arbejdstageres arbejdsmiljø. Projektets formål er således at gennemføre et fælles kvalitativt nordisk case-studie i Norden blandt unge med nye og atypiske arbejdsformer.

Projektet vil:

• Opbyggenet fælles nordisk forskningsgruppe om unge med atypisk arbejde og deres arbejdsmiljø.

• Gennemføre et kvalitativt nordisk case- studie om arbejdsmiljø blandt 20 unge med atypisk arbejde i Danmark, Island, Norge og Sverige.

• Perspektivere casestudiet med analyser fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, for at vise sammenhængen mellem atypiske ansættelser blandt unge og deres arbejdsmiljø.

• Gennemføre en work- shop med deltagere fra alle de deltagende nordiske lande om fremtidens arbejdsmiljø udfordringer for unge.

• Skrive en håndbog om arbejdsmiljø blandt nordiske unge, hvis arbejdsliv er atypiske i den forstand, at de bryder med etablerede kategoriseringer og organiseringer af lønarbejde. Fokus er de unges egne perspektiver på deres arbejdsliv og arbejdsmiljø. Bogens målgruppe er policy makers i Norden, tilsynsmyndigheder, arbejdsgivere, arbejdsmiljørådgivere m.fl.

Deltagere:

Danmark:

Johnny Dyreborg, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark

Lektor Mette Lykke Nielsen, Center for Ungdomsforskning, Ålborg Universitet, København.

Post. Doc. Louise Yung Nielsen, Center for Ungdomsforskning, Ålborg Universitet, København.

Norge:

Kari Anne Holte, Research Manager, International Research Institute of Stavanger (IRIS).

Sverige:

Doktor Åsa Andersson, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborg Universitet

Island:

Professor Gestur Guðmundsso, Islandsk Universitet

Financiering: Nordisk Ministerråd

Publikationer

New forms of work among young people: Implications for the working environment

I bogen præsenteres 15 portrætter af 15 meget forskellige nordiske unge og deres arbejdsliv. Portrætterne giver læseren et nuanceret indblik i nogle af de arbejdsmiljøkonsekvenser, som nye atypiske arbejdsformer kan have for unge.

Kontakt forskere

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Status for projektet

Status: afsluttet
Projekt afsluttet 2019