Print

New forms of work among young people: Implications for the working environment

Titel: New forms of work among young people: Implications for the working environment
Forfattere: Mette Lykke Nielsen, Louise Yung Nielsen, Kari Anne Holte, Åsa Andersson
Dato: 01.07.2019
Type: Bog
Tags: arbejde, arbejdsmarkedet, ansættelse, arbejdsvilkår, eu, velfærd

New forms of work among young people: Implications for the working environment

I bogen præsenterers 15 portrætter af 15 meget forskellige nordiske unge og deres arbejdsliv. Portrætterne giver læseren et nuanceret indblik i nogle af de arbejdsmiljøkonsekvenser ny atypiske arbejdsformer kan have for unge.

I portrætterne præsenteres læseren for meget forskellige nordiske unge, der fortæller om deres arbejdsliv fra deres personlige perspektiver. Der indgår portrætter af e-sports gamere, influensers, platformsarbejdere, samt forskellige former for freelancearbejde og flere med forskellige former for løse-, midlertidige ansættelser.

Hovedparten af de unge, der er portrætteret i denne bog har flere jobs eller indkomster på en gang (op til fem jobs på samme tid), eller mange skiftende jobs over korte perioder (præcist hvor mange er vanskeligt at gøre op). For nogle kan det være vanskeligt helt at redegøre for, hvordan deres arbejdet egentlig er organiseret og aflønnet, fordi der er mange typer af beskæftigelsesforhold og aflønninger i spil. Hvem der egentlig er arbejdsgiver (hvis de har en sådan) fremstår ofte uklart. 

For nogle er dette et ufrivilligt vilkår, som de dagligt tager livtag med, mens det for andre er et positivt tilvalg, som de nyder. Mens nogle af de unge har usikre prekære arbejdsliv, der forbundet med økonomisk og social usikkerhed, har andre meget privilegerede og højt betalte arbejdsliv, der ikke er forbundet med økonomisk usikkerhed. Flere fortæller med stor stolthed om arbejdsliv, som de selv har skabt som entreprenører eller freelancere, og som de kæmper for at opretholde. Portrætterne bidrager tilsammen med vigtig indsigt og viden om det arbejdsmarked, der venter kommende generationer.

I bogen, har vi spurgt særligt indtil de måder som de unge eller deres arbejdsgivere har organiseret deres arbejde, samt til deres løn- og ansættelsesvilkår. Vi har desuden spurgt ind til risici og arbejdsmiljø. Det har vi gjort fordi det er det emne som denne bog sætter fokus på. Usikkerhed og risiko fylder derfor en hel del i portrætterne af disse unge, men ikke hos alle. Hvis ikke vi, forfatterne til denne bog, havde spurgt til risici og arbejdsmiljø, var det langt fra sikkert, at de alle sammen ville være kommet ind på emnet selv 

De fjorten eksempler på atypisk arbejde blandt unge i norden giver et indblik i en række både nye og mere velkendte former for arbejdsmiljøproblematikker, problemer som de unge ikke nødvendigvis selv forstår som arbejdsmiljøproblemer, og som de i overvejende grad forsøger at løse individuelt og med andre virkemidler end arbejdsmiljøfeltet tidligere har taget i brug. Til slut i bogen konkluderes det hvilke arbejdsmiljøproblemer som de unge samlet set peger på.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Nye arbejdsformer blandt unge: Konsekvenser for unges arbejdsmiljø

I en global verden hvor begreber som ’GIG økonomi’, ‘prekært arbejde’ og ’affektivt arbejde’ er blevet vigtige, er det interessant at undersøge hvad konsekvenserne er for de unge på arbejdsmarkedet - for det er her forandringerne først mærkes. Projektets formål er således at gennemføre et fælles kvalitativt nordisk case-studie i Norden blandt unge med nye og atypiske arbejdsformer.

Kontakt forskere

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!