Print

Spænd hjelmen!

"Spænd hjelmen" er et pilotprojekt, der belyser, hvordan unge forholder sig til og taler om arbejdsmiljø og risikoadfærd i arbejdet.

Baggrunden for projektet er alvorlig. Tal fra arbejdstilsynet viser, at der er sket en stigning i anmeldte arbejdsulykker blandt de 18-24-årige. Arbejdsmiljørådet har derfor besluttet at prioritere dets indsats overfor børn og unges arbejdsmiljø. "Spænd hjelmen" skal ses som en udmøntning af denne indsats.

Et af formålene med rapporten er at bidrage til, at det på sigt bliver muligt at pege på, hvilke konsekvenser unges tilgang til risikoadfærd og arbejdsmiljø kan have for den forebyggelse af arbejdsskader, der foregår gennem uddannelse, instruktion og kampagneaktiviteter.

Rapporten bygger på interviews med og feltarbejde blandt unge fra fem forskellige brancher: detailhandlen, industrien, hotel og restaurant, plejeområdet samt bygge og anlæg.

Publikationer

Spænd hjelmen - pilotprojekt om unges forhold til arbejdsmiljø og risikoadfærd i arbejdet

Rapporten bygger på interviews med og feltarbejde blandt unge fra fem forskellige brancher: detailhandlen, industrien, hotel og restaurant, plejeområdet samt bygge og anlæg.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet november 2009