Print

Seismograferne

Der har gennem de seneste år været et massivt fokus på unges mistrivsel. Offentligheden har været propfuld af tal og fortællinger, der med syvtommersøm har slået fast, at alt for mange unge har problemer med deres trivsel og oplever udfordringer med at leve et godt ungdomsliv. Og det er på sin vis et nødvendigt og vigtigt fokus. Men samtidig bør vi huske os selv på, at unges identiteter og fremtidsperspektiver bliver til i et samspil med de offentlige diskussioner, og at de har krav på at tage del i og blive hørt i diskussionerne. Der er derfor brug for, at vi indimellem vender os mod positive og opbyggelige spørgsmål om, hvad der skaber trivsel, og hvad der bidrager til gode ungdomsliv. Og dette på måder, der tager afsæt i unges egne perspektiver og seismografiske bud på, hvad der udgør et godt ungdomsliv i dag.

Med afsæt i P3 missionens indsamling af data fra unge om, ’hvad der gør dig glad’, skal denne forskningsbaserede overbygning bringe de unges stemmer i dialog med ungdomsforskningen. Formålet er at styrke og løfte unges bud på gode ungdomsliv, der kan være med til at udvikle bedre rammer og kulturer omkring ungdomslivet.

Projektets formål er på den baggrund todelt: 

1. At styrke og forskningsbasere en ungedrevet dagsorden, der med afsæt i unges seismografiske perspektiver, skubber den eksisterende debat om skrøbelige unge og mistrivsel henimod en opbyggende og visionær debat om trivsel og gode ungdomsliv

2. Sammen med unge at udvikle et værdigt sprog for trivsel og mistrivsel i øjenhøjde med unge, og som fremfor at sygeliggøre og stigmatisere bidrager til at forstå mistrivsel som noget, der også kan rumme vigtige erfaringer, perspektiver og måske endog ressourcer

Projektet er støttet af Ebbefos Fonden og Østifterne. 

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Barbara Marstrand
bama@ikl.aau.dk
Telefon: 61 96 75 64

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet 31. marts 2024

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!