Print

Barbara Marstrand

Barbara MarstrandBarbara Marstrand, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: 61 96 75 64
Mail: bama@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Kandidat i sociologi fra Københavns Universitet

Arbejdsområde:
Jeg er optaget af at forstå kulturelle tendenser i vores samtid, og hvordan de spiller sammen med unges måder at være i verden på.

Igangværende projekter:
Jeg er tilknyttet projekterne 'Faglig tilblivelse og øget gennemførsel på SOSU H’, 'Frie prøveformer i en præstationstid’ og ’Seismograferne'.

Frie prøveformer i en præstationstid

(CeFU) gennemfører i samarbejde med Efterskoleforeningen og de Frie skoler en undersøgelse af arbejdet med frie prøveformer (karakterfrihed mm). på efterskoler og friskoler. Ambitionen er at blive klogere på, hvilken betydning prøvefrihed har for elevernes lærings- og mestringserfaringer og dannelse. Og ikke mindst er ønsket med undersøgelsen at skabe øget viden om, hvordan frie prøveformer/anderledes evalueringsformer spiller sammen med den pædagogiske praksis og tradition på skolerne.

Seismograferne

Med afsæt i P3 missionens indsamling af data fra unge om, ’hvad der gør dig glad’, skal denne forskningsbaserede overbygning bringe de unges stemmer i dialog med ungdomsforskningen. Formålet er at styrke og løfte unges bud på gode ungdomsliv frem samt at udvikle et værdigt sprog om trivsel og mistrivsel, der kan være med til at udvikle bedre rammer og kulturer omkring ungdomslivet.

Kontakt forsker

Barbara Marstrand
bama@ikl.aau.dk
Telefon: 61 96 75 64

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!