Print

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse - 12 udviklingsprojekter

Her kan du læse mere om de 12 udviklingsprojekter.

Den gode gymnasiestart: Etablering af faglige og sociale fællesskaber
Nærum Gymnasium

Nærum Gymnasium har et relativt lavt frafald, og det generelle karaktergennemsnit er højt. Ikke desto mindre bøvler mange elever med dårlig trivsel og uhensigtsmæssige studievaner, der udmønter sig i højt fravær og lavt fagligt niveau. Nogle af disse elever prøver vi at fange gennem skolens mentorordning og gennem skrive- og lektieværksteder.

Læs ansøgningen her

 Læs slutrapporten her

Det udvidede klasserum
Sankt Annæ Gymnasium, Slagelse Gymnasium og Århus Statsgymnasium

Projektet vil fokusere på, hvordan man kan udvide klasserummet og ad den vej få sat
mange flere elevkompetencer i spil.

Læs ansøgningen her

Læs slutrapporten her

Kollegial supervision med fokus på motiverende og inkluderende undervisning
Fredericia Gymnasium

Formålet med kollegial supervision er at sætte fokus på lærernes
undervisningspraksis og kompetenceudvikling med henblik på motiverende og
inkluderende undervisning.

Læs ansøgningen her

 Læs slutrapporten her 

Motivation, læring og fællesskab
Herlev Gymnasium og HF

Herlev Gymnasium og HF har som mål at give elever en berigende og anvendelig uddannelse, og det er derfor centralt hele vejen igennem uddannelsen at følge den enkelte elevs faglige og personlige progression, herunder elevens studieaktivitet.

Læs ansøgningen her 

Læs slutrapporten her

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse i 1. semester
Viborg Handelsgymnasium

Formålet med projektet er at sikre, at eleverne på HHX får et godt læringsmiljø i klassen. Vi antager, at elevernes sociale trivsel og deres faglige formåen hænger sammen. Derfor er det overordnede fokus i projektet at skabe et godt socialt miljø.

Læs mere her

 Læs slutrapporten her

Fremmøde, klasserumskultur og studievaner

Randers Statsskole

Det overordnede formål er at mindske elevfraværet på Randers Statsskole gennem tiltag, der forbedrer trivsel og udbytte for skolens elever og dermed arbejdsmiljø og undervisningsglæde for skolens ansatte. Det er skolens holdning, at fraværsbekæmpelse ikke kan tænkes isoleret fra arbejdet med inklusion og klasserumskultur.

Læs ansøgningen her 

Læs slutrapporten her

VUC min arbejdsplads
VUC Sønderjylland

Projekt "VUC min arbejdsplads" sigter på at udvikle metoder og strukturer i organisationen, som understøtter og medvirker til at fremme inklusion og fraværsbekæmpelse via udvikling af klasserumskultur og pædagogiske/didaktiske metoder, som imødekommer den øgede diversitet i kursistmassen.

Læs ansøgningen her 

Læs slutrapporten her

Klasserumskultur og klasseledelse 
Vordingborg Gymnasium & HF

Projekt "Klassekultur og klasseledelse" skal motivere den enkelte elev til at gennemføre uddannelsen, og skolen vil bl.a. skabe et sikkerhedsnet, der kan give den enkelte elev den nødvendige tryghed i klasserummet. Projektet har ligeledes til formål at sikre, at flere elever inkluderes.

Læs ansøgningen her 

Læs slutrapporten her

Knæk koden og del den 
Faaborg gymnasium & Svendborg Erhvervsskole

Projektet søger at bryde den uheldige kæde: Den usikre elev - den ensomme lærer - det frustrerede team - den faglige isolation - den isolerede skole - det gymnasiefremmede område. Gennem et netværkssamarbejde på tværs af to skoleformer (hhx og stx) vil vi undersøge, hvordan lærere kan være katalysatorer for en god klasserumskultur og være med til at bekæmpe fravær.

Læs ansøgningen her 

Læs slutrapporten her

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse med Pædagogiske it-anvendelser
Frederiksberg Gymnasium

På baggrund af elevsammensætningen, herunder en del elever med gymnasiefremmed baggrund, og erfaringerne hermed, ønsker Frederiksberg Gymnasium at gøre en ekstra indsats i skoleåret 2012-13 for at få lidt flere elever bedre igennem gymnasiet og for at fremme fastholdelsen.

Læs ansøgningen her 

Læs slutrapporten her

Motivation, engagement og fastholdelse i undervisningen
Handelsgymnasiet EUC Nord & Erhvervsskolerne Aars

Projektets formål er at udarbejde koncepter der: letter overgangen fra grundskole til gymnasiale uddannelser, følger op på elevfravær, fokuserer på klasserumsledelse og udvikling af relationskompetencer, prioriterer udvikling af motiverende, engagerende og fastholdende undervisning med vægt på styrket elevinddragelse og elevindflydelse og sikrer faglige og sociale støttetilbud fysisk og virtuelt.

Læs ansøgningen her 

Læs slutrapporten her

 

Kontakt forskere