Print

Hvordan giver det mening at være ung på eud - et forskningsprojekt om unge under 25 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb

Hvordan giver det mening at være ung på EUD? Et forskningsprojekt om unge under 25 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb

Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan unge under 25 år på erhvervsuddannelserne skaber mening i spændingsfeltet mellem skoledelen på grundforløbet og deres ungdomsliv. Forskningsprojektet er finansieret af midler fra Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag (AUB), og gennemføres i regi af Center for Viden om Erhvervsuddannelserne (CEVEU).

Tilgangen til erhvervsuddannelserne har de seneste 20 år været faldende, samtidig med at frafaldet har ligget stabilt højt på 40-45 procent (DEA 2022). For at forstå denne udvikling af lav søgning og højt frafald, og hvad der skal til for at vende den, vil vi i dette forskningsprojekt tage afsæt i elevernes perspektiv, som det tager sig ud i spændingsfeltet mellem deres ungdomsliv og det læringsrum, de indgår i på uddannelserne. Antagelsen er, at når man som ung på grundforløbet på en erhvervsuddannelse oplever uddannelses som meningsfuld er man mere motiveret for at gennemføre uddannelsen, end hvis man ikke oplevede den som meningsfuld (Aarkrog & Kamstrup 2023). Med fokus på de unge under 25 år er forskningsspørgsmålet for dette projekt således:

Hvordan skaber forskellige eud-elever under 25 år mening i spændingsfeltet mellem skoledelen på grundforløbet og deres ungdomsliv?

Forskningsprojektet strækker sig over 18 måneder fra januar 2023 til juli 2024. Projektet er eksplorativt og baserer sig på kvalitative og kvantitative metoder. Vi ønsker at skabe et stærkt samspil mellem disse forskningstilgange, hvilket skaber en vis åbenhed i designet. Hensigten med samspillet er, at vi med en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og analyse – ud over den viden der produceres selvstændigt – også 4 kan anvende den til at indkredse rekrutteringen af elever til undersøgelsen samt målrette og kvalificere den kvalitative del.

Undervejs i projektforløbet vil data og foreløbige fund og pointer blive formidlet via notater og andre formidlingsformater.


Nyt reviewstudie samler op på dansk forskning fra 2011 til 2023 om, hvad der har betydning for, om elever falder fra eller gennemfører en erhvervsuddannelse. Reviewstudiet er udarbejdet af Center for Ungdomsforskning (CeFU) i regi af Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU).

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet medio 2024

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere