Print

Arnt Vestergaard Louw

Arnt Vestergaard LouwArnt Vestergaard Louw, Lektor, Ph.d.

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 31 95 45 30
Mail: avl@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Pædagogik & Uddannelsesstudier samt Psykologi, Roskilde Universitetscenter 2005

Ph.d. fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet 2013 med afhandlingen: "Indgang og adgang på erhvervsuddannelserne. Analyse af tømrerelevernes muligheder og udfordringer i mødet med faget, lærerne og de pædagogiske praksisser på grundforløbet".

Forskningsfelt og interesser:
Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, erhvervsuddannelse og erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, didaktik og IKT i ungdomsuddannelserne samt unge i norden.

Forskningsmæssigt arbejder jeg med særlig vægt på at belyse mødet mellem elever og lærere i selve undervisningsrummet med fokus på, hvordan dette møde opleves og erfares fra elevernes perspektiv. Konkret med følgende områder:

 • Unges motivation og lyst til læring
 • Unges møde med erhvervsuddannelserne
 • Uddannelsesplanlægning og didaktik, særligt i forhold til erhvervsuddannelserne og erhvervsrettede gymnasiale uddannelser
 • IKT i forhold til ungdomsuddannelserne
 • Klasseledelse
 • Uddannelsespolitik

3 Interessante publikationer:

 • Nielsen, K. T. P., Louw, A. & Katznelson, N. (2021). Plads til at lære – på lærepladsen. Dannelse i mødet mellem unge og arbejdsmarkedet. Aalborg Universitetsforlag.
 • Louw, A. & Katznelson, N. (2018). Karakterbogen. Om karakterer, læring og elevstrategier i en præstationskultur. Aalborg Universitetsforlag.
 • Louw, A., & Katznelson, N. (2019). Transfer and reflection in the Danish dual model: Findings from development projects in the Danish vocational education and training programmes . Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(2), 51-70.

 

Arbejdsområde:
Du kan se, hvilke aktuelle forskningsprojekter jeg arbejder på under 'Igangværende projekter' længere nede. 

Eksterne poster:

 • Medlem af Coop Crew følgegruppe
 • Medlem af forskernetværk med fokus på IT og pædagogik på erhvervsuddannelserne
 • Medlem af den almendidaktiske faggruppe ved teoretisk pædagogikum for gymnasielærere
 • Medlem af Dialogforum for EUD
 • Medlem af den faglige ledelse af Center for Viden om Erhvervsuddannelserne (CEVEU)
 • Medlem af redaktionen for tidsskriftet: Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET)
 • Medlem af EUD Business netværk
 • Medlem af Styregruppen for NordYrk – nordisk netværk for erhvervsuddannelsesforskning
 • Medlem af Uddannelsesudvalget for Diplomuddannelser, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)
 • Medlem af bedømmelsespanel for Politikens Undervisningspris

Onboarding & Student Retention (O&SR)

The objective of this Erasmus+ founded project is to use data proactively to combat the considerable challenge of early school leaving in Europe.

Faglig tilblivelse og øget gennemførsel på SOSU H

SOSU H er landet største SOSU skole og spiller en afgørende rolle i forhold til at få uddannet tilstrækkeligt af fremtidens velfærdspersonale. For at imødekomme dette har SOSU H igangsat en række indsatser, som samlet set har til formål, at flere elever gennemfører deres uddannelser. Center for Ungdomsforskning skal følge denne udvikling og undersøge, hvordan forskellige elevers frafalds- og gennemførselsprocesser forløber over tid på SOSU H.

Frie prøveformer i en præstationstid

(CeFU) gennemfører i samarbejde med Efterskoleforeningen og de Frie skoler en undersøgelse af arbejdet med frie prøveformer (karakterfrihed mm). på efterskoler og friskoler. Ambitionen er at blive klogere på, hvilken betydning prøvefrihed har for elevernes lærings- og mestringserfaringer og dannelse. Og ikke mindst er ønsket med undersøgelsen at skabe øget viden om, hvordan frie prøveformer/anderledes evalueringsformer spiller sammen med den pædagogiske praksis og tradition på skolerne.

Unge på erhvervsuddannelsernes grundforløb – et forskningsprojekt om unge under 30 år og deres mødes med erhvervsuddannelsernes grundforløb

Dette forskningsprojekt undersøger de unge under 30 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb. Formålet med projektet er at frembringe viden om nogle af de bredere tendenser, der spiller ind i de udfordringer, der er forbundet med faldende tilgang, højt frafald, valg og gennemførsel på eud’s grundforløb.

Onboarding and Student Retention (O&SR)

Retention and motivation are central aspects to educational institutions throughout Europe. According to the Education and Training report 2019, the number for “early school leaving” is 10.6% of the 18 to 24-year-olds in 2018 throughout Europe. What this project consortium proposes is to change this approach from reactive to proactive: Developing a structured way of using data could make it possible to help a given student – maybe even before he or she realizes that they need help.

Kontakt forsker

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!