Om CeFU

Print

Arnt Vestergaard Louw

Arnt Vestergaard LouwArnt Vestergaard Louw, Lektor, Ph.d.

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 31 95 45 30
Mail: avl@learning.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Pædagogik & Uddannelsesstudier samt Psykologi, Roskilde Universitetscenter 2005

Ph.d. fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet 2013 med afhandlingen: "Indgang og adgang på erhvervsuddannelserne. Analyse af tømrerelevernes muligheder og udfordringer i mødet med faget, lærerne og de pædagogiske praksisser på grundforløbet".

Forskningsfelt og interesser:
Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, erhvervsuddannelse og erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, didaktik og IKT i ungdomsuddannelserne samt unge i norden.

Forskningsmæssigt arbejder jeg med særlig vægt på at belyse mødet mellem elever og lærere i selve undervisningsrummet med fokus på, hvordan dette møde opleves og erfares fra elevernes perspektiv. Konkret med følgende områder:

 • Unges motivation og lyst til læring
 • Unges møde med erhvervsuddannelserne
 • Uddannelsesplanlægning og didaktik, særligt i forhold til erhvervsuddannelserne og erhvervsrettede gymnasiale uddannelser
 • IKT i forhold til ungdomsuddannelserne
 • Klasseledelse
 • Uddannelsespolitik

3 Interessante publikationer:

 • Erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1/12
 • Ungdom på erhvervsuddannelserne : delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber. Erhvervsskolernes forlag, 2011
 • IKT i undervisningen på hhx : Pointer, dilemmaer og udfordringer, Ungdomsforskning, Vol. 8, Nr. 3/4, 2009,

Arbejdsområde:
I øjeblikket arbejder jeg med to forskningsprojekter:

1: "Udvikling af generaliserbar viden om betydningen af tæt kobling af skole og praktik" i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

2: " Øget fokus på overgang til eud efter avu". (se beskrivelse af projekterne nedenfor)

Eksterne poster:

 • Mercantec Advisory Board
 • Styregruppen i Erhvervsuddannelsernes Forsker-praktikernetværk
 • Udvalget for Ungdom under styrelsen for videregående uddannelser, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser
 • Medlem af EU-ekspertgruppe: "Defining the specific contribution of youth work and on formal and informal learning to address the challenges young people are facing, in particular the transition from education to employment"

Læs mere om New Group Mandate

Læs mere om New expert group

Hent rapport fra EU-ekspertgruppen her

Faglært til fremtiden – flere unge i EUD Region H

Center for Ungdomsforskning vil forestå en evaluering af projektet, som handler om en kvalitativ undersøgelse af udvalgte udskolingselevers valg- og karrierekompetencer i forhold til valget af ungdomsuddannelsesforløb samt undersøgelse af betydningen af en styrket vejledningsindsats specifikt i forhold til viden om EUD og de professioner, der knytter sig her til.

Evaluering af forsøg med video- og animationsfilm på tømrergrundforløbet (GF2)

I samarbejde med NEXT som værtskole i Videnscenter for Håndværk - Design og Arkitektur med Mercantec og TECHCOLLEGE som partnerskoler, vil Center for Ungdomsforskning i dette projekt evaluere tre erhvervsskolers forsøg med at udvikle undervisnings- og læringsrummet på grundforløbet for tømreruddannelsen. De tre skoler – NEXT (København), Mercantec (Viborg) og Tech College Aalborg (Aalborg) – planlægger at inddrage 28- video- og animationsfilm i undervisningsforløbet på GF2 på tømreruddannelsen.

Mødet mellem unge og erhvervslivet i praktikforløb på erhvervsuddannelserne

I samarbejde med Sydbank Fonden sætter Center for Ungdomsforskning i dette forskningsprojekt fokus på de unges møde med erhvervslivet og erhvervslivets møde med de unge i deres første praktikforløb.

Kontakt forsker

Arnt Vestergaard Louw
avl@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV