Om CeFU

Print

Arnt Vestergaard Louw

Arnt Vestergaard LouwArnt Vestergaard Louw, Lektor, Ph.d.

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 31 95 45 30
Mail: avl@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Pædagogik & Uddannelsesstudier samt Psykologi, Roskilde Universitetscenter 2005

Ph.d. fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet 2013 med afhandlingen: "Indgang og adgang på erhvervsuddannelserne. Analyse af tømrerelevernes muligheder og udfordringer i mødet med faget, lærerne og de pædagogiske praksisser på grundforløbet".

Forskningsfelt og interesser:
Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, erhvervsuddannelse og erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, didaktik og IKT i ungdomsuddannelserne samt unge i norden.

Forskningsmæssigt arbejder jeg med særlig vægt på at belyse mødet mellem elever og lærere i selve undervisningsrummet med fokus på, hvordan dette møde opleves og erfares fra elevernes perspektiv. Konkret med følgende områder:

 • Unges motivation og lyst til læring
 • Unges møde med erhvervsuddannelserne
 • Uddannelsesplanlægning og didaktik, særligt i forhold til erhvervsuddannelserne og erhvervsrettede gymnasiale uddannelser
 • IKT i forhold til ungdomsuddannelserne
 • Klasseledelse
 • Uddannelsespolitik

3 Interessante publikationer:

 • Erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1/12
 • Ungdom på erhvervsuddannelserne : delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber. Erhvervsskolernes forlag, 2011
 • IKT i undervisningen på hhx : Pointer, dilemmaer og udfordringer, Ungdomsforskning, Vol. 8, Nr. 3/4, 2009,

Arbejdsområde:
Du kan se, hvilke aktuelle forskningsprojekter jeg arbejder under 'Igangværende projekter' længere nede. 

Eksterne poster:

 • Mercantec Advisory Board
 • Styregruppen i Erhvervsuddannelsernes Forsker-praktikernetværk
 • Udvalget for Ungdom under styrelsen for videregående uddannelser, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser
 • Medlem af EU-ekspertgruppe: "Defining the specific contribution of youth work and on formal and informal learning to address the challenges young people are facing, in particular the transition from education to employment"

Læs mere om New Group Mandate

Læs mere om New expert group

Hent rapport fra EU-ekspertgruppen her

Onboarding & Student Retention (O&SR)

The objective of this Erasmus+ founded project is to use data proactively to combat the considerable challenge of early school leaving in Europe.

Faglig tilblivelse og øget gennemførsel på SOSU H

SOSU H er landet største SOSU skole og spiller en afgørende rolle i forhold til at få uddannet tilstrækkeligt af fremtidens velfærdspersonale. For at imødekomme dette har SOSU H igangsat en række indsatser, som samlet set har til formål, at flere elever gennemfører deres uddannelser. Center for Ungdomsforskning skal følge denne udvikling og undersøge, hvordan forskellige elevers frafalds- og gennemførselsprocesser forløber over tid på SOSU H.

Kontakt forsker

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV