Print

Faglig tilblivelse og øget gennemførsel på SOSU H

Faglærte bliver en mangelvare i Danmark om kun ti år og allerede nu har nogle brancher store udfordringer med at rekruttere faglært arbejdskraft. I sundheds- og plejesektoren har man allerede i dag store udfordringer med at rekruttere og fastholde tilstrækkelig faglært arbejdskraft, og da Danmarks velfærdssamfund i høj grad er bundet op på denne sektor, er der stor politisk bevågenhed på denne udvikling. For at opretholde et højt kvalitetsniveau i sundheds- og plejesektoren i Danmark nu og i fremtiden er det nødvendigt, at flere vælger at uddanne sig til Social- og Sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent og ikke mindst, at de gennemfører deres uddannelse. 

SOSU H er landet største SOSU skole og spiller en afgørende rolle i forhold til at få uddannet tilstrækkeligt af fremtidens velfærdspersonale. For at imødekomme dette har SOSU H igangsat en række indsatser, som samlet set har til formål, at flere elever gennemfører deres uddannelser.

Center for Ungdomsforskning skal følge denne udvikling og undersøge, hvordan forskellige elevers frafalds- og gennemførselsprocesser forløber over tid på SOSU H. Der vil være fokus på onboarding, overgange, deltagelse, læring, motivation både i praktikken, i skoledelen og i koblingen mellem skole og praktik.  Vi vil således undersøge, hvordan elevernes faglige tilblivelse forløber og udvikler sig og hvad der virker i disse processer i forhold til at styrke elevernes gennemførsel og mindske frafaldet. 

Der er tale om et følgeforskningsprojekt, som bygger på både kvantitative og kvalitative data. Således vil vi dels lave et kvalitativt studie, hvor vi følger et antal elever over tid samt lave observationer i både skole og praktikdelen. Derudover vil vi lave en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi undersøger nogle af de problemområder, som den kvalitative del viser.

Med projektet vil Center for Ungdomsforskning bidrage med ny viden dels om SOSU-området, som er relativt uudforsket, og dels med viden om deltagelse og gennemførsel på den del af erhvervsuddannelsesområdet, som har med velfærdsområdet at gøre.

Der er tale om et fireårigt forskningsprojekt, der gennemføres af lektor Anne Görlich og lektor Arnt V. Louw. Projektet kører fra foråret 2022 til foråret 2026.

CeFU logo (224x70)

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet primo 2026

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!