Print

Emma Søndergaard Thomsen

Emma Søndergaard ThomsenEmma Søndergaard Thomsen, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: emmast@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Kandidat i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet

Arbejdsområde:
Jeg er bredt interesseret i ungdomsliv og uddannelse, men jeg er særligt optaget af unge på erhvervsuddannelserne i forhold til at forstå frafald- og gennemførselsprocesser, herunder hvilke adgange og deltagelsesmuligheder eleverne møder på uddannelserne.

Igangværende projekter:
Jeg er tilknyttet projekterne 'Hvordan giver det mening at være ung på eud - et forskningsprojekt om unge under 25 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb' og 'Faglig tilblivelse og øget gennemførsel på SOSU H’.

Fremhævede publikationer: 

Faglig tilblivelse og øget gennemførsel på SOSU H

SOSU H er landet største SOSU skole og spiller en afgørende rolle i forhold til at få uddannet tilstrækkeligt af fremtidens velfærdspersonale. For at imødekomme dette har SOSU H igangsat en række indsatser, som samlet set har til formål, at flere elever gennemfører deres uddannelser. Center for Ungdomsforskning skal følge denne udvikling og undersøge, hvordan forskellige elevers frafalds- og gennemførselsprocesser forløber over tid på SOSU H.

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!