Om CeFU

Print

Katrine Thea Pløger Nielsen

Katrine Thea Pløger NielsenKatrine Thea Pløger Nielsen, Videnskabelig assistent

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: katrinetpn@learning.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, Aalborg Universitet

I mit speciale undersøgte jeg unge højskoleelevers oplevelser af et normkritisk workshopforløb med overskriften ”Normer for køn, krop og seksualitet”. 
I specialet havde jeg fokus på højskolernes sigte om demokratisk dannelse, inkluderende og ekskluderende læringsrum og positioneringer.

Arbejdsområde:
Jeg er ansat som videnskabelig assistent på projektet ”Mødet mellem unge og erhvervslivet i praktikforløb på erhvervsuddannelserne”. Projektets formål er at skabe viden om de gode og udfordrende møder mellem de unge og erhvervslivet i praktikken.

Jeg har tidligere været tilknyttet projektet "Ungeguide Bornholm". 

Forskningsfelt:
Unges deltagelsesmuligheder, ungdomsuddannelse, inkluderende og ekskluderende læringsrum, normkritisk pædagogik

Mødet mellem unge og erhvervslivet i praktikforløb på erhvervsuddannelserne

I samarbejde med Sydbank Fonden sætter Center for Ungdomsforskning i dette forskningsprojekt fokus på de unges møde med erhvervslivet og erhvervslivets møde med de unge i deres første praktikforløb.

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV