Om CeFU

Print

Katrine Thea Pløger Nielsen

Katrine Thea Pløger NielsenKatrine Thea Pløger Nielsen, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 93 56 21 77
Mail: katrinetpn@hum.aau.dk

Uddannelse:

Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, Aalborg Universitet

I mit speciale undersøgte jeg unge højskoleelevers oplevelser af et normkritisk workshopforløb med overskriften ”Normer for køn, krop og seksualitet”.

I specialet havde jeg fokus på højskolernes sigte om demokratisk dannelse, inkluderende og ekskluderende læringsrum og positioneringer.

Arbejdsområde:
Jeg er videnskabelig assistent og tilknyttet følgende projekter:

  • Praktikklar, parat, start: Mødet mellem unge og erhvervslivet i praktikforløb på erhvervsuddannelserne
  • Nye veje i demokratiske ungefællesskaber
  • Gentofte Ungeprofil 2020
  • Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne

Forskningsfelt:
Unges deltagelsesmuligheder, ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse, dannelse, inkluderende og ekskluderende læringsrum, normkritisk pædagogik

Nye veje i demokratiske ungefællesskaber

Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan flere unge kan blive inkluderet i demokratisk organiserede ungefællesskaber. Gennem en række casestudier af både foreninger og andre demokratiske ungefællesskaber sætter projektet fokus på, hvordan nye deltagelses, aktivitets- og organiseringsformer kan skabe mulighed for at nye grupper af unge finder vej ind i demokratisk organiserede fællesskaber.

Plads til at lære – på lærepladsen. Mødet mellem unge og erhvervslivet i lærepladsforløb på erhvervsuddannelserne

I samarbejde med Sydbank Fonden sætter Center for Ungdomsforskning i dette forskningsprojekt fokus på de unges møde med erhvervslivet og erhvervslivets møde med de unge i deres første praktikforløb.

Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne

CeFU har indgået i samarbejder med Pluss Leadership A/S, Center for Anvendt Filosofi, AAU og UC Syd om at projektet: Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne. Projektet er et rammeprojekt under Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK). Formålet med programmet om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne er at understøtte erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne i at udvikle og afprøve redskaber, som kan understøtte erhvervsskolernes arbejde med karakterdannelse fremover.

Gentofte Kommune Ungeprofil 2020

CefU og Gentofte Kommune indgår igen et samarbejde om at gentage Gentofte Ungeprofilundersøgelsen i 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 gennemføres fra januar til september 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 har først og fremmest til formål at tage en temperaturmåling på ungelivet i Gentofte Kommune, og på den baggrund formulere en række anbefalinger til Gentofte Kommunes fremadrettede arbejde.

Kan ungefællesskaber gøre ondt?

Forskningsprojektet sætter fokus på unges sociale mistrivsel og trivsel i fællesskaber, og hvordan man på forskellige niveauer kan bidrage til at skabe og udvikle ungdomsfællesskaber, der fremmer unges sociale trivsel.

Kontakt forsker

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV