Om CeFU

Print

Katrine Thea Pløger Nielsen

Katrine Thea Pløger NielsenKatrine Thea Pløger Nielsen, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 93 56 21 77
Mail: katrinetpn@ikl.aau.dk

Uddannelse:

Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, Aalborg Universitet

I mit speciale undersøgte jeg unge højskoleelevers oplevelser af et normkritisk workshopforløb med overskriften ”Normer for køn, krop og seksualitet”.

I specialet havde jeg fokus på højskolernes sigte om demokratisk dannelse, inkluderende og ekskluderende læringsrum og positioneringer.

Arbejdsområde:
Jeg er videnskabelig assistent og tilknyttet følgende projekter:

  • Kan ungefællesskaber gøre ondt?
  • Plads til at lære – på lærepladsen. Mødet mellem unge og erhvervslivet i lærepladsforløb på erhvervsuddannelserne
  • Praktikklar, parat, start: Mødet mellem unge og erhvervslivet i praktikforløb på erhvervsuddannelserne
  • Nye veje i demokratiske ungefællesskaber
  • Gentofte Ungeprofil 2020
  • Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne

Forskningsfelt:
Unges deltagelsesmuligheder, ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse, dannelse, inkluderende og ekskluderende læringsrum, normkritisk pædagogik

Kan ungefællesskaber gøre ondt?

Forskningsprojektet sætter fokus på unges sociale mistrivsel og trivsel i fællesskaber, og hvordan man på forskellige niveauer kan bidrage til at skabe og udvikle ungdomsfællesskaber, der fremmer unges sociale trivsel.

Kontakt forsker

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV